Fotografi av Lasse Alfredsson

Lasse Alfredsson

Universitetslektor

Jag är universitetslektor vid ämnesområdet Datorseende vid Institutionen för Systemteknik (ISY).

Jag undervisar och/eller har undervisat främst i diverse kurser i Linjära System, Kommunikationssystem, Matlab och Internetteknik.

För närvarande är jag examinator i följande kurser:

TSDT18 Signaler och System
TSDT84 Signaler och System samt Transformer
TSBB32 Linjära system
TSKS06 Linjära System för Kommunikation

Utöver undervisningen så har jag även en del andra uppdrag:

Publikationer

Nyheter

Medarbetare CVL

Om avdelningen

Om institutionen