Ungdomar i åldrarna 15-18 år sökes till ett forskningsprojekt som bedrivs vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, Linköpings universitet.

Syfte
Forskningsprojektet avser undersöka hur hjärnan reagerar på den sociala stress som ungdomar kan uppleva i kontakt med social media. Vi avser därför undersöka hur hjärnan bearbetar känsloreaktioner vid social stress. Vi är också intresserade av hur hjärnan uppfattar mjuk beröring av huden. 
 
Hur går studien till?
Deltagarna kommer att träffa försöksledaren vid Södra entrén på Universitetssjukhuset.
Själva undersökningen genomförs vid Röntgenkliniken och tar ca 2 timmar i totalt (en timme i magnetkameran). Deltagarna kommer att få genomföra två olika uppgifter medan de ligger i en Magnetkamera (MRI) som registrerar hjärnans aktivitet.
 
Undersökningen är helt frivillig och ersättning för deltagande ges i form av två biobiljetter.
 
Ansvariga för studien
Irene Perini, PhD och Markus Heilig, professor.