Social neurovetenskap

Hur behandlas sociala interaktioner i hjärnan? Hur uppfattar vi andra människors intentioner?

Vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, undersöker jag hur sociala interaktioner och sociala stimuli behandlas i hjärnan. Med hjälp av fMRI undersöker jag vilken inverkan socialt avslag och social acceptans har på hjärnan hos friska tonåringar och unga vuxna med icke-suicidala självskador (NSSI) och autismspektrumstörningar (ASD).

Dessutom undersöker jag också beteendemässig och cerebral behandling av framträdande sociala stimuli hos friska försökspersoner och i psykiatriska grupper.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll