Studievägledarna finns till för både dig som redan studerar på Linköpings universitet och för dig som funderar på att börja studera här.

Du kan vända dig till studievägledarna för att få information och vägledning om våra olika utbildningar. Studievägledaren är en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Du kan boka enskilda vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner. Studievägledarna har tystnadsplikt.

Boka tid med studievägledare

Ämnen och program

Arbetsterapi

Suzana Tomicicstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 95
Besöksadress: Nya Kåkenhus, Kungsgatan 40, Campus Norrköping

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Barnmorska

Suzana Tomicicstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 95
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Biomedicinsk analytiker (grund och komplettering)

Daniel Antonssonstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 19
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Experimental and Industrial Biomedicine (kandidatprogram/BSc)

Jessica Lindestudievagledare@medfak.liu.se
013-28 24 98
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Experimental and Medical Biosciences (masterprogram/MSc)

Jesscia Lindestudievagledare@medfak.liu.se
013-28 24 98
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Fysioterapi (tidigare Sjukgymnastik)

Theresa Lagali-Hensenstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 24 40
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Logopedi

Suzana Tomicicstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 95
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, plan 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Läkare

Susanne Strindemo, (Termin 1–5), studievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 97
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal/telefonsamtal eller samtal på plats

Lilian Alarik, (Termin 6–12), studievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 25
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Medicinsk vetenskap (master)

Suzana Tomicicstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 95
Besöksadress: Nya Kåkenhus, Kungsgatan 40, Campus Norrköping samt Studentenheten, ingång 75, plan 11, Campus US.

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Medicinsk biologi

Jessica Lindestudievagledare@medfak.liu.se
013-28 24 98
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Psykoterapi

Titti Josefsson, studievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 17
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Sjuksköterska

Studieort Linköping

Titti Josefsson, studievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 17
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Studieort Norrköping

Anna Svalinstudievagledare@medfak.liu.se
011-36 35 33
Besöksadress: Nya Kåkenhus, Kungsgatan 40, Campus Norrköping

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Specialistsjuksköterska (flera inriktningar)

Suzana Tomicicstudievagledare@medfak.liu.se
013-28 68 95
Besöksadress: Studentenheten, ingång 75, pl 11, Campus US

Boka tid för digitalt samtal eller samtal på plats

Blanketter

Här hittar du olika blanketter som gäller för studerande vid Medicinska fakulteten.

De flesta av våra blanketter, för till exempel studieuppehåll, dispens, avbrott och liknande, finns i digital form via LiU-desk.

Blanketter för studieadministrativa ärenden (kräver inlogg med LiU-id)

Nedan hittar du några blanketter i pdf-format som du fyller i på din dator, skriver ut och signerar innan du lämnar in dem. Därefter kan du gärna scanna in det signerade dokumentet och skicka in det via e-post. Skriv blankettens namn och ditt namn i ärenderaden.

Vid frågor, kontakta din studievägledare (se ovan).

Dokument

Relaterad information

Allmän studievägledning vid LiU

Studentenheten