Teologisk tolkning är temat för ett internationellt symposium med professor Stephen E. Fowl, Loyola University Maryland, USA, som huvudtalare. Symposiet äger rum den 25-26 maj 2023 på campus Valla, Linköping.

Tema

Inom bibelvetenskapen – som är en del av religionsvetenskapen – tar sig forskare an och analyserar bibeltexter på en rad olika sätt. Traditionellt har bibelvetenskapen varit historiskt inriktad, men detta tolkningsfokus har breddats avsevärt de senaste decennierna med nya inriktningar. En av dessa nyare sätt att närma sig bibeltexterna är det som brukar kallas teologisk tolkning (eng theological interpretation). Inom teologisk tolkning ligger fokus på de bärande teologiska övertygelserna i bibeltexterna och hur de har, och kan, ligga till grund för teologisk reflektion. En del av systematisk teologi – ett annat ämne inom religionsvetenskapen – är just sådan teologisk reflektion. Detta symposium handlar om teologisk tolkning – hur denna tolkningsinriktning kan förstås och hur den relaterar till frågor som diskuteras inom bibelvetenskap och systematisk teologi.

Huvudtalare är professor Stephen E. Fowl, Loyola University Maryland, USA, som är en av pionjärerna inom teologisk tolkning.

Om symposiet

Datum och tid

Torsdag 25 maj 2023, kl. 12:45-17:00 samt fredag 26 maj 2023 kl. 08:00-12:00

Symposiets första dag har fokus på teologisk tolkning och bibelvetenskap: frågor och relationer. Den andra dagen har fokus på teologisk tolkning och bibelvetenskap: frågor och relationer. Se program nedan.

Plats

Studenthuset, Linköpings universitet, campus Valla, sal SH62 (6:e våningen). Se karta över campus.

Hitta hit

Östgötatrafikens hemsida finns tidtabeller för de bussar som går till campus Valla. Stig av vid hållplats Vallfarten eller hållplats Nobeltorget. Från dessa hållplatser tar man sikte på det höga röda huset. Utöver lokaltrafik finns förstås taxi med mera.

Språk

Symposiet har internationella medverkande och språket är därför engelska.

Anmälan 

Själva symposiet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Anmäl dig via anmälningsformuläret senast 5 maj 2023.

Program

Torsdag 25 maj 2023

Symposiets första dag har fokus på teologisk tolkning och bibelvetenskap: frågor och relationer.

12:45 Inledning
13:00 Stephen E. Fowl, Loyola University Maryland (keynote): “Unity and Diversity – Theological Interpretation and Its Relation to Historical Criticism, Biblical Theology, and Other Types of Exegesis”
14:00 Lena-Sofia Tiemeyer, Akademi för ledarskap och teologi: ”The Theological Potential of Reception Exegesis”
14:30 Tobias Hägerland, Göteborgs universitet: “Historical Jesus and the Issue of History and Theology”
15:00 Fika
15:30 Josef Forsling, Enskilda högskolan Stockholm: ”Writing a Biblical Theology of Numbers”
16:00–17:00 (Panel)diskussion (Fowl, Tiemeyer, Hägerland, Forsling) med Martin Westerholm, Göteborgs universitet, och Carl-Magnus Carlstein, Linköpings universitet, som moderatorer


Fredag 26 maj 2023

Symposiets andra dag har fokus på teologisk tolkning och bibelvetenskap: frågor och relationer.

08:00 Stephen E. Fowl, Loyola University Maryland (keynote): “Theological Interpretation, Scripture, and Ecclesial Location”
09:00 Joel Halldorf, Enskilda högskolan Stockholm: “Allegorical Readings and Constructive Theology”
09:30 Greger Andersson, Örebro universitet: ”Narrative and Theology”
10:00 Fika
10:30 Roland Spjuth & Joel Struble, Akademi för ledarskap och teologi: “Systematic Theology – and Narrative, Apocalyptic, and Theological Interpretation of Scripture”
11:00–12:00 (Panel)diskussion (Fowl, Halldorf, Spjuth, Struble) med Martin Westerholm, Göteborgs universitet, och Carl-Magnus Carlstein, Linköpings universitet, som moderatorer


Kontakt