Studenthuset

Studenthuset

Den övergripande visionen är att Linköpings universitet ska vara "ett universitet med internationell lyskraft - där människor och idéer möts och utvecklas". Ett steg i denna riktning är Studenthuset som stod klart och invigdes hösten 2019. Ett möjligheternas hus med plats för studier, arbete och nya tankar. En plats för studenter, forskare och lärare att mötas.

Studenthuset är invigt

Upptäck Studenthuset

Studenthuset är nu invigt. Välkommen in och ta del av möjligheterna i huset.

Nyheter om Studenthuset

Bidra till Studenthuset