Hur gör rättsväsendet teknisk bevisning? Boken The Social Life of Forensic Evidence nystar upp den tekniska bevisningens sociala liv från brottsplatsen till rättssalen. 

Förlagets beskrivning:
Bild på boksomlagI The Social Life of Forensic Evidence gör Corinna Kruse ett viktigt bidrag till förståelsen av teknisk bevisning och dess roll inom det svenska rättsväsendet. Hon hävdar att teknisk bevisning kan betraktas som en form av kunskap och avslöjar att varje bevis har ett socialt liv och en biografi. Kruse visar hur brottsplatsundersökningen är lika avgörande för skapandet av teknisk bevisning som laboratorieanalyser, de utsagor från målsäganden, vittnen och misstänkta som polisutredarna får fram, och de tolkningar som åklagare och försvarsadvokater bidrar till den tekniska bevisningen. Med hjälp av etnografiskt material från Sverige och från teori grundad i antropologi såväl som teknik- och vetenskapsstudier undersöker hon hur teknisk bevisning produceras och skapar sociala relationer på vägen från brottsplatsen till rättssalen. Hon visar att teknisk bevisning är vare sig ett statisk eller endast fysiskt fenomen, utan är oskiljaktigt del av och konstruerad genom specifika juridiska, sociala och teknologiska praktiker. 
 

Nyhetsartiklar

Kontakta författaren