Tilldelning av ISBN

Böcker och avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN-nummer. Avhandlingar får också ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Vid LiU sköter biblioteket denna hantering och det är till oss du levererar exemplar av din avhandling när den tryckts.

För att ta fram ISBN respektive eventuellt avhandlingsnummer till din publikation behöver vi följande information:

  • ditt namn
  • ditt födelseår
  • ditt LiU-ID
  • bokens titel
  • eventuellt disputationsdatum
  • utgivande institution
  • den/de serier som boken ska ingå i (till exempel Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations)

Skicka uppgifterna till biblioteket@liu.se.

Leverera avhandlingar till universitetsbiblioteket

En avhandling publicerad vid LiU ska lämnas i 10 exemplar till biblioteket. Om avhandlingen inte publiceras elektroniskt lämnas 40 exemplar. En licentiatavhandling lämnas i 3 exemplar.

E-publicera avhandling

Linköping University Electronic Press publicerar din avhandling elektroniskt i DiVA. 
Se denna guide om hur du går tillväga:
Publicera avhandling – LiU Electronic Press

ISSN

ISSN tilldelas tidskrifter, tidningar och årsböcker och utgör en unik identifikation av publikationen. 

För ytterligare information se: 
Identifikatorer och utgivning (Kungliga Biblioteket).

Mer om publicering
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se