14 oktober 2016

LiU-forskare har tagit hem två större forskningsprojekt inom området design och konstruktion för en värld där vi hushållar med, återvinner och återbrukar naturresurser. Båda drivs i nära samverkan med industrin.

Cirkulär ekonomi och därtill hörande frågor står högt på EU-agendan just nu. Circuit, eller Circular European Economy Innovative Training Network, är ett projekt inom Marie Sklodowska Curie-programmen där forskarutbyte och gemensam utbildning av doktorander är viktiga delar. Totalt ska 15 doktorander utbildas inom programmet varav två vid LiU. Här deltar LiU-forskarna Tomohiko Sakao och Mattias Lindahl, Avdelningen för industriell miljöteknik och Erik Sundin, Avdelningen för industriell produktion.

EU-projektet Circuit

Målet för Circuit är att utbilda framtidens forskningsledare, men också att hitta nya affärsmodeller som fungerar i den cirkulära ekonomin, utveckla nätverk av experter som driver innovation – tvärs de olika disciplinerna, och även hitta nya samarbetsformer mellan akademi och industri.
Tomohiko SakaoFoto: Monica Westman
En annan viktig del är att ta fram bättre beräkningar av livscykelkostnaderna för olika produkter och tjänster. Det kan gå lång tid innan exempelvis en produkt ska monteras ner, återtillverkas eller återvinnas.

– Beräkningarna måste komma hela varvet runt, säger Tomohiko Sakao.

Projektet är fyraårigt, deltar gör även universitetet i Leiden, Nederländerna, som också koordinerar, samt ytterligare fem europeiska universitet. För LiU:s del handlar det om ett forskningsanslag på lite drygt 527 000 €.

Vinnovas Circularis

Det andra större forskningsprojektet, Circularis, är ett projekt inom Vinnovas satsning Produktion 2030 som ska ge små och medelstora företag användbara verktyg för att kunna utveckla bättre och mer hållbara tjänster och produkter. Projektet är treårigt.

Här samarbetar LiU-forskarna Tomohiko Sakao, Yang LiU och Mattias Lindahl, alla vid Avdelningen för industriell miljöteknik, med forskare vid Chalmers.

– Vi ska studera hur lösningar som drivs av livscykelkostnader påverkar miljön. Vi behöver också förbättra de ekonomiska beräkningarna så att de val konstruktören gör också leder till mindre miljöförstöring. Vi vill hitta tumregler som små och medelstora företag kan använda sig av, säger Tomohiko Sakao.

– Det finns forskning i dag som visar att produkter och tjänster som utvecklats med livscykelperspektivet i fokus också är mer lönsamma. Men det är också något vi måste titta mera på, säger han.

Även i Circularis medverkar företag, ett par exempel är mjukvaruutvecklaren Maxiom och Envac Scandinavia som arbetar med automatiserad avfallshantering.

Det finns i dag cad-mjukvaror på marknaden som innehåller beräkningar av miljöpåverkan under produktens hela livscykel men som inte används i någon större omfattning.

– En handfull stora cad-företag har i det närmaste monopol på marknaden. Små mjukvaruföretag kan hitta möjligheter här så att företagen kan undgå att bli beroende av ett enskilt cad-företag, säger Tomohiko Sakao.

Stödet från Vinnova ligger på 4,9 miljoner kronor, varav 3,7 miljoner går till LiU.

Mistra REES

Tomohiko Sakao, Mattias Lindahl och Erik Sundin deltar sedan tidigare i programmet MistraREES, Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking, ett samarbete mellan Chalmers, Lunds universitet och LiU.

Forskning