Fotografi av Tomohiko Sakao

Tomohiko Sakao

Professor

Ekodesign och produktservicesystem

I min forskning och undervisning utvecklar jag teorier med praktiska tillämpningar och sprider banbrytande insikter inom industrin. Jag är en internationellt erkänd expert inom ekodesign och produktservicesystem.

Mer information på min medarbetarsida på engelska

Publikationer

2024

Johan Vogt Duberg, Tomohiko Sakao (2024) Supporting the Transformation to Access-Based Business Models in a Circular Economy with a Practical Model for Calculating the Costs of the Provider Advances in Transdisciplinary Engineering. Volume 52: Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning, s. 532-542 Vidare till DOI

2023

Tomohiko Sakao, Cheryl Desha, Ilija Djekic, Claudio Favi, Olawale Emmanuel Olayide, Magdalena Ziolo, Jussi Kantola, María Jesús Muñoz-Torres, Ubiratã Tortato, Jordi Segalas, Krzysztof Urbaniec, Ernesto D. R. Santibanez-González, Maria Francesca Renzi, Stefan Seuring, Rodrigo Lozano (2023) Scoping good papers for organizations' sustainability in management and engineering research Frontiers in Sustainability, Vol. 4 Vidare till DOI
Tomohiko Sakao, Paulina Golinska-Dawson, Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, José Hidalgo Crespo, Andreas Riel, Jef Peeters, Aaron Green, Fabrice Mathieux (2023) Product-as-a-service for critical raw materials: challenges, enablers, and needed research Going Green: CARE INNOVATION
Tomohiko Sakao, Wisdom Kanda, John Laurence Esguerra, Anthony Shun Fung Chiu (2023) Beyond the global north: Adopting a global perspective for sustainable consumption and production Resources, Conservation and Recycling, Vol. 193, Artikel 106965 Vidare till DOI
Paulina Golinska-Dawson, Tomohiko Sakao, Erik Sundin, Karolina Werner-Lewandowska (2023) Challenges and research issues for remanufacturing in PaaS from theory to industry perspective

Forskning

Nyheter

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.