Torsten Hägerstrand var djupt engagerad när den tematiska forskningen initierades vid Linköpings universitet, det som lade grunden för Tema-institutionen. Hägerstrand argumenterade för helhetsorienterad, tvärvetenskaplig, mångdimensionell och problemorienterad forskning. Han menade att inlåsningen i discipliner motverkade bildning av ny kunskap.

Detta var ett skäl till att Temainstitutionen, Linköpings universitet, fick ta emot efterlämnade skrifter, manus, böcker och foton från Torsten Hägerstrand. Dessa finns nu på Temainstitutionen i ”Torsten Hägerstrands rum” och illustrerar en lång och omfattande forskargärning.  Dit är du välkommen att läsa i böcker och papper och begrunda den vidd av inspirationskällor som Hägerstrands idévärld byggde på. En förteckning över vad som finns i hyllorna finns här.

Vill du besöka rummet?

Mer om Tidsgeografi