En fortsättningskurs för dig som arbetar med undervisning i Svenska kyrkan och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om pedagogik, lärande och utveckling i verksamheter för konfirmander och ungdomar.

Två personers händer som illustrerar samhörighet.Ungdomar som håller varandra i händerna för att illustrera samhörighet.I kursen ingår att granska olika styrdokument, riktlinjer och planer för Svenska kyrkans undervisning och konfirmandarbete. I kursen behandlas även utveckling och ledning av konfirmandarbete och konfirmandarbetslag, och därutöver diskuteras aktuella samhällsfrågor och ungdomars livsvillkor.

Omfattning och genomförande

Kursen ger 7,5 hp och löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Mellan de gemensamma kursdagarna sker arbete i grupp i respektive stift samt enskilda studier. Kursen omfattar totalt 200 studietimmar. I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Kursen ges i samarbete med Svenska kyrkan och ett flertal stift.

På den här sidan hittar du kursplan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till församlingspedagoger, präster, diakoner eller musiker, det vill säga yrkesverksamma i Svenska kyrkan som har undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete.

För tillträde till kursen krävs att du har genomfört och är godkänd i kursen Religionspedagogik 1.

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt