Sittande barn skrattar tillsammans.
  iStock/FatCamera

En utbildning i två delar för dig som arbetar med konfirmand- och ungdomsarbete i Svenska kyrkan. Utbildningen utvecklar din kunskap kring aktuella samhällsfrågor och ungdomars livsvillkor och relaterar kunskaperna till Svenska kyrkans undervisning och konfirmandarbete.

Målgrupp

Utbildningarna vänder sig till församlingspedagoger, präster, diakoner eller musiker, det vill säga yrkesverksamma i Svenska kyrkan som har undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete.

Om utbildningen

Syftet med utbildningarna är att du ska utveckla en större förståelse för aktuella samhällsfrågor och ungdomars livsvillkor och kunna relatera detta till Svenska kyrkans undervisning och konfirmandarbete. Utbildningen är uppdelad i två olika delar som ger 7,5 hp vardera. Den första delen berör ungdomar och konfirmander, och den andra kursen handlar om undervisning och ledarskap i konfirmandarbete.

Kursen ges i samarbete med Svenska kyrkan och ett flertal stift.

 

Utbildningen är uppdelad i två olika delar

Del 1

Ungdomar och konfirmander

Innehåll

  • pedagogik med särskild relevans för konfirmandarbete i Svenska kyrkan
  • historik, organisation och aktuella styrdokument för Svenska kyrkans konfirmandundervisning
  • religionspedagogiska och teologiska frågeställningar och grundläggande pedagogiska begrepp såsom pedagogisk grundsyn, didaktik, lärande, socialisering, bildning och livsberättelser

Vi undersöker och kartlägger även ungdomars livsvillkor och den lokala församlingens omvärld. Utifrån kartläggningen diskuteras församlingens förutsättningar att skapa mötesplatser för unga som präglas av delaktighet, relationer och samtal. Det ingår även i kursen att, utifrån pedagogisk teori och aktuella styrdokument, granska och analysera kyrkligt undervisningsmaterial.

Genomförande

Kursen ger 7.5 hp och omfattar totalt 200 studietimmar. Utbildningen löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Vid de gemensamma kurstillfällena sker undervisnings- och arbetsformer som föreläsningar, diskussioner och workshop i storgrupp. Mellan dessa kurstillfällen förekommer ett antal bearbetningspass i mindre stiftsgrupper, som leds av en handledare från respektive stift. Utöver detta utövas självstudier. 

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Del 2

Undervisning och ledarskap för konfirmandarbete

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i del 1: Pedagogik i Svenska kyrkan - med inriktning mot konfirmander och ungdomar.

Innehåll

  • styrdokument, riktlinjer och planer för Svenska kyrkans undervisning och konfirmandarbete
  • konfirmandarbetets plats och ställning i församlingen
  • pedagogiska perspektiv på konfirmation och konfirmandundervisning
  • utveckling och ledning av konfirmandarbete och konfirmandarbetslag, med fokus på grupprocesser och kompetens
  • aktuella samhällsfrågor och ungdomars livsvillkor.

Genomförande

Kursen ger 7.5 hp och omfattar totalt 200 studietimmar. Utbildningen löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Vid de gemensamma kurstillfällena sker undervisnings- och arbetsformer som föreläsningar, diskussioner och workshop i storgrupp. Mellan dessa kurstillfällen förekommer ett antal bearbetningspass i mindre stiftsgrupper, som leds av en handledare från respektive stift. Utöver detta utövas självstudier.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnaren – praktiska frågor och administration.
• Projektledaren – om övergripande frågor som utbildningens innehåll och form, ekonomi, avtal och regelverk.

Uppdragsutbildning