En ny rapport från Prioriteringscentrum ger exempel på hur man kan följa upp prioriteringsarbeten.

Funderar du på hur man ska följa upp ett prioriteringsarbete? I rapport 2016:2 från Prioriteringscentrum ges inspiration och hjälp kring uppföljningsprocesser. Författarna har samlat exempel på tillvägagångssätt, frågeställningar och syften som man kan utgå ifrån. Exemplen kommer både från landstings/regionövergripande nivå och från verksamhetsnivå och fokuserar på:

följsamhet till prioriteringsbeslut samt dess ekonomiska effekter
uppfattningar om prioriteringsprocessen
kännedom och uppfattningar om samsyn om prioriteringar
patienters/brukares uppfattningar.

Rapporten: Uppföljning av prioriteringsarbeten. Exempel på olika tillvägagångssätt.
Författare: Karin Bäckman och Mari Broqvist

Beställ tryckt exemplar

Relaterat material

Om Prioriteringscentrum