Vården har begränsade resurser - hur ska dessa fördelas rättvist?

NyteaserbildPrioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som arbetar med forskning och utbildning om prioriteringar. Centrumet fungerar också som ett kunskapsstöd för regioner/landsting, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter gällande prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan policyutveckling, forskning och utbildning och arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i form av t.ex. publikationer, nyhetsbrev, webbsida, handledning, metodstöd, konferenser och seminarier.

Vår vision är att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgången till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Den centrala utgångspunkten för vårt arbete är riksdagens riktlinjer för prioriteringar, som innehåller etiska principer och en rekommendation om större öppenhet vid prioriteringar. Prioriteringsbeslut bör dessutom baseras på vetenskapliga underlag och diskuteras i en öppen process där motiveringar för olika överväganden framgår.


Läs vårt senaste nyhetsbrev PrioNytt

 Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Internationell konferens - Priorities 2018  

Tidigare prioriteringskonferenser och seminarier

Publikationer

Forts. publikationer

Nätverk

Grundläggande om prioriteringar i vården

Verktyg för att genomföra prioriteringsarbeten

Aktuella projekt

Kontaktpersoner

Medarbetare

Rådgivare

Per-Weitz-rådgivare-Prioriteringscentrum

Per Weitz

Rådgivare, specialist ÖNH-sjukdomar

  • Landstinget Västmanland
Eva Arvidsson IMH

Eva Arvidsson

Rådgivare, medicine doktor, Allmänläkare 

  • Region Jönköpings län
Marie Lawrence Prioc

Marie Lawrence

Rådgivare, Kansliansvarig Nationella kvalitetsregister

  • Sveriges kommuner och landsting

Mer om oss

Styrelse

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse där huvudintressenter och organisationsföreträdare ingår

Ordinarie

Lars-Torsten Larsson, chef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)

Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen)

Catarina Engström, ordförande i HSN:s beredning för behovsstyrning, Region Östergötland

Sofia Traneus, avdelningschef SBU

Fredrik Andersson, chef för avdelningen Analys, marknad och tandvård, TLV

Ersättare

Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Stefan Redéen, ledamot i HSN, Region Östergötland

Jan Liliemark, avdelningschef SBU

Douglas Lundin, chefsekonom TLV

 

Adress

Postadress

Linköpings universitet 581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13 Campus US

Webb och e-post

https://liu.se/prioriteringscentrum

prioriteringscentrum@liu.se

Organisation