Vården har begränsade resurser - hur ska dessa fördelas rättvist?

NyteaserbildPrioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som arbetar med forskning och utbildning om prioriteringar inom vård och omsorg. Centrumet fungerar också som ett kunskapsstöd för regioner/landsting, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter gällande prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan utbildning, forskning och policyutveckling och arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i form av t.ex. publikationer, nyhetsbrev, handledning, metodstöd, konferenser och seminarier.

Vår vision är att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgången till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Besluten bör dessutom baseras på vetenskapliga underlag och diskuteras i en öppen process där motiveringar för olika överväganden framgår.

Läs vårt senaste nyhetsbrev PrioNytt

 Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Om Covid-19 och prioriteringar Visa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Konferenser och seminarierVisa/dölj innehåll

Axplock av aktiviteter Visa/dölj innehåll

Resursdag och handledningVisa/dölj innehåll

Publikationer från PrioriteringscentrumVisa/dölj innehåll

Prioriteringscentrums nätverkVisa/dölj innehåll

Grundläggande om prioriteringar i vårdenVisa/dölj innehåll

Verktyg för att genomföra prioriteringsarbetenVisa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Externa medarbetareVisa/dölj innehåll

Mer om ossVisa/dölj innehåll

StyrelseVisa/dölj innehåll

Styrelsemedlemmar

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse där huvudintressenter och organisationsföreträdare ingår

Ordinarie

Mattias Fredricson, enhetschef vid enheten för Nationella Riktlinjer, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)

Per Dannetun, forskningsdirektör, bitr. universitetsdirektör Universitetsförvaltningen, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen)

Monika Broman, ledamot i HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden), ordförande i Behovsstyrningsberedning 4, Region Östergötland

Jan Liliemark, avdelningschef SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

Douglas Lundin, chefsekonom TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)

Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet (Rådet för nya terapier)

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket


Ersättare

Thomas Lindén, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen 

Birgitta Öberg, professor emerita, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Lena Käcker Johansson, ledamot i HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden), vice ordförande i Behovsstyrningsberedning 4, Region Östergötland

Anna Ringborg, hälsoekonom SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

Sofie Gustavsson, senior analytiker TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)

Gustaf Befrits, hälsoekonom NT-rådet (Rådet för nya terapier)

 

AdressVisa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, 581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13 Campus US Lasarettsbacken, Linköping

Webb och e-post

https://liu.se/prioriteringscentrum
prioriteringscentrum@liu.se

OrganisationVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningsverksamhetVisa/dölj innehåll