Vården har begränsade resurser - hur ska dessa fördelas rättvist?

NyteaserbildPrioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som arbetar med forskning och utbildning om prioriteringar inom vård och omsorg.

Centrumet fungerar också som ett kunskapsstöd för regioner/landsting, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter gällande prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan utbildning, forskning och policyutveckling och arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i form av t.ex. publikationer, nyhetsbrev, handledning, metodstöd, konferenser och seminarier.

Vår vision är att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgången till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Besluten bör dessutom baseras på vetenskapliga underlag och diskuteras i en öppen process där motiveringar för olika överväganden framgår.

12:e Nationella prioriteringskonferensen, 11-12 oktober 2023

Malmö.
Malmö. benkrut

Välkommen till Malmö

Temat för den 12:e Nationella prioriteringskonferensen är Jämlik vård för alla – störst behov först. Konferensen hålls den 11-12 oktober på Slagthuset i Malmö, med ett förmöte den 10 oktober där utbildning i prioriteringskunskap ges. Medverkar på konferensen gör bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

 

Nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats och ett forum för kunskapsutbyte för dig som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. Bli uppdaterad om det senaste med givande föreläsningar och workshops. Få ny kunskap, diskutera aktuella frågor och utbyt erfarenheter med andra.

Konferensen arrangeras vartannat år av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, detta år i samverkan med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Läs mer och anmäl dig:
nationellaprioriteringskonferensen.se

Aktuellt från Prioriteringscentrum

Få vårt nyhetsbrev

Emma Busk Winquist

PrioNytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på PrioNytt får du aktuell information om Prioriteringscentrums verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, vetenskapliga artiklar, projekt och annat på gång hos oss. PrioNytt tar också upp konferenser och seminarier kopplat till prioriteringar i vård och omsorg. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år.

Anmäl dig till PrioNytt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Grundläggande om prioriteringar i vården

Verktyg för att genomföra prioriteringsarbete

Publikationer från Prioriteringscentrum

Konferenser och seminarier

Resursdag och handledning

Om Covid-19 och prioriteringar 

Prioriteringscentrums nätverk

Prioriteringscentrum i sociala medier

Följ oss på Facebook

Uppdateras om det senaste i vår verksamhet och lär dig mer om prioriteringar i vård och omsorg.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Se vad vi jobbar med på Prioriteringscentrum och våra nya publikationer.

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Håll koll på det senaste i vår verksamhet och lär dig mer om vårt prioriteringsarbete.

Följ oss på Twitter

Mer om oss

Medarbetare vid Prioriteringscentrum 2022.
Medarbetare vid Prioriteringscentrum 2022. Cecilia Säfström

Vårt uppdrag

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Vi arbetar med utbildning, forskning, policyutveckling och kunskapsstöd i frågor som rör prioriteringar i vård och omsorg.
Läs mer om vårt arbete och våra verksamhetsberättelser.

Kontaktpersoner på Prioriteringscentrum

Medarbetare vid Prioriteringscentrum

Externa medarbetare vid Prioriteringscentrum

Styrelse

Styrelsemedlemmar

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse där huvudintressenter och organisationsföreträdare ingår

Ordinarie

Mattias Fredricson, enhetschef, Enheten för Nationella Riktlinjer, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)

Alexander Höglund, 1:e vice ordförande, Regionstyrelsen, Region Östergötland

Anna Strömberg, prodekan för forskning och forskarutbildning, Linköpings universitet (vice ordf. i styrelsen)

Fredrik Andersson, avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Jenny Odeberg, avdelningschef, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Gerd Lärfars, ordförande, Rådet för nya terapier, Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrica Fjärstedt, ordförande, Medicintekniska produktrådet, Sveriges Kommuner och Regioner

Karin Looström Muth, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Ersättare


Thomas Lindén, 
avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen 

Jan-Erik Karlsson, vicedekan för utbildning, Linköpings universitet

Douglas Lundin, chefsekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Anna Ringborg, hälsoekonom, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Gustaf Befrits, hälsoekonom, Rådet för nya terapier, Sveriges Kommuner och Regioner

Sophia Frantz, Beredningsgrupp för Södra samverkansregionen, Medicintekniska produktrådet, Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

 

 

 

 

Adress

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, 581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13 Campus US Lasarettsbacken, Linköping

E-postadress

Kontakta oss på:
prioriteringscentrum@liu.se

Organisation

Relaterad forskningsverksamhet