Prioriteringscentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Kort om oss

Prioriteringscentrum arbetar med forskning, utbildning och policyutveckling gällande prioriteringar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Vi erbjuder kunskapsstöd till regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter i frågor om prioriteringar.

Prioriteringscentrum arbetar för att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgång till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Vårt arbete utgår från hälso- och sjukvårdslagen och riksdagens riktlinjer för prioriteringar, som innehåller etiska principer och rekommendation om bland annat större öppenhet vid prioriteringar.
Vi arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, till exempel genom publikationer, konferenser, metodstöd och möten. Nedan kan du läsa om aktuellt arbete på Prioriteringscentrum. I menyn hittar du mer information om prioriteringar, verktyg för prioriteringsarbete, forskning och konferenser.

Digitalt seminarium 11 april: prioritering och resursfördelning i kommun och region

Resurserna är begränsade! - Hur kan prioritering och fördelning av resurser göras efter behov på ett rättvist sätt?

Tid: Torsdag den 11 april kl. 10.30 - 12.00
Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan
Anmälan: Anmäl dig via CKS anmälningsformulär

Om seminariet: I såväl kommuner som regioner är resurserna begränsade vilket oundvikligen leder till att prioriteringar och ransoneringar måste göras för att resurserna ska räcka till det som bedöms vara mest angeläget. Det kan vara svåra beslut som måste tas men som är nödvändiga för att hålla ekonomin i balans. Ett sätt att stärka legitimiteten för dessa beslut, och förtroendet för beslutsfattarna, är att det finns en systematisk process och att arbetet och besluten sker på grunder som kan uppfattas vara rättvisa, både av medarbetare inom organisationen och utåt av befolkningen.
I seminariet beskriver föreläsarna ett flerårigt samarbete mellan Prioriteringscentrum och Motala kommun för att utveckla och införa ett strukturerat prioriteringsarbete på övergripande ledningsnivå och som inkluderar alla förvaltningsområden och organisatoriska nivåer. De presenterar även en modell för hur prioriteringsarbete i kommuner kan gå till. Seminariet utgör en kunskapskälla och inspiration för alla som är intresserade av ordnade prioriteringar på övergripande nivå, oavsett om man arbetar i kommun eller region.

Föreläsare: Barbro Krevers, biträdande professor samt medarbetare vid Prioriteringscentrum, och Karin Bäckman, enhetschef och projektledare vid Prioriteringscentrum.

Arrangör: Centrum för kommunstrategiska studier - CKS

Läs mer om prioriteringsarbete i rapporten "Modell för prioriteringsarbete i kommuner".

Aktuellt vid Prioriteringscentrum

Fler nyheter

Händer som håller i pusselbitar.

Nytt poddavsnitt om sjukvårdens svåra val och prioriteringar

Fakultet om tuffa prioriteringar och svåra etiska val i vården och hur vi sedan pandemin faktiskt börjat våga uttala vilken patient som bör få IVA-platsen framför någon annan.

Patientmöte.

Röster från primärvården beskriver hur begränsade resurser hanteras

Genom intervjuer med vårdpersonal har forskare undersökt hur prioriteringar i primärvårdens vardag kan gå till. Resultaten visar bland annat att prioriteringar är situationsbundna och att verksamheten sätter ramar för hur professionen kan agera.

Prioriteringscentrums jubileumsbok.

Jubileumsbok: Prioriteringscentrum - 20 år i rättvisans tjänst

Med denna skrift vill vi summera och dela med oss av erfarenheter och belysa aktuella frågeställningar inom prioriteringsområdet. Hälso- och sjukvården har begränsade resurser, hur ska dessa fördelas rättvist?


Läs jubileumsboken

Mer om Prioriteringscentrums arbete

Få vårt nyhetsbrev

Två personer arbetar vid sina datorer, en blå kaffekopp syns emellan dem.
Emma Busk Winquist

PrioNytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på PrioNytt får du aktuell information om Prioriteringscentrums verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, verktyg, vetenskapliga artiklar, projekt och annat på gång hos oss. PrioNytt tar också upp konferenser och seminarier som rör prioriteringar i vård och omsorg. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år. 

Prenumerera på PrioNytt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Prioriteringscentrum i sociala medier

Kontakta oss

E-postadress

Kontakta oss på:
prioriteringscentrum@liu.se

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Prioriteringscentrum
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13,
Campus US, Lasarettsbacken, Linköping

Prioriteringscentrum är en del av

Relaterad forskningsverksamhet om utvärdering av medicinsk teknologi