Vården har begränsade resurser - hur ska dessa fördelas rättvist?

NyteaserbildPrioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som arbetar med forskning och utbildning om prioriteringar inom vård och omsorg.

Centrumet fungerar också som ett kunskapsstöd för regioner/landsting, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter gällande prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan utbildning, forskning och policyutveckling och arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i form av t.ex. publikationer, nyhetsbrev, handledning, metodstöd, konferenser och seminarier.

Vår vision är att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgången till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Besluten bör dessutom baseras på vetenskapliga underlag och diskuteras i en öppen process där motiveringar för olika överväganden framgår.

Aktuellt från Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll

Få vårt nyhetsbrev Visa/dölj innehåll

Emma Busk Winquist

PrioNytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på PrioNytt får du aktuell information om Prioriteringscentrums verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, vetenskapliga artiklar, projekt och annat på gång hos oss. PrioNytt tar också upp konferenser och seminarier kopplat till prioriteringar i vård och omsorg. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år.

Anmäl dig till PrioNytt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Grundläggande om prioriteringar i vården Visa/dölj innehåll

Verktyg för att genomföra prioriteringsarbete Visa/dölj innehåll

Publikationer från Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll

Konferenser och seminarier Visa/dölj innehåll

Resursdag och handledning Visa/dölj innehåll

Om Covid-19 och prioriteringar  Visa/dölj innehåll

Prioriteringscentrums nätverk Visa/dölj innehåll

Prioriteringscentrum i sociala medier Visa/dölj innehåll

Följ oss på Facebook

Uppdateras om det senaste i vår verksamhet och lär dig mer om prioriteringar i vård och omsorg.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Se vad vi jobbar med på Prioriteringscentrum och våra nya publikationer.

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Håll koll på det senaste i vår verksamhet och lär dig mer om vårt prioriteringsarbete.

Följ oss på Twitter

Mer om oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid Prioriteringscentrum 2022.
Medarbetare vid Prioriteringscentrum 2022. Cecilia Säfström

Vårt uppdrag

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Vi arbetar med utbildning, forskning, policyutveckling och kunskapsstöd i frågor som rör prioriteringar i vård och omsorg.
Läs mer om vårt arbete och våra verksamhetsberättelser.

Kontaktpersoner på Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll

Externa medarbetare vid Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll

Styrelse Visa/dölj innehåll

Styrelsemedlemmar

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse där huvudintressenter och organisationsföreträdare ingår

Ordinarie

Mattias Fredricson, enhetschef vid enheten för Nationella Riktlinjer, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)

Monika Broman, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i Behovsstyrningsberedning 4, Region Östergötland

Anna Strömberg, prodekan för forskning och forskarutbildning, Linköpings universitet

Douglas Lundin, chefsekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Jenny Odeberg, avdelningschef, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Gerd Lärfars, ordförande, Rådet för nya terapier

Jan Liliemark, ordförande, Medicintekniska produktrådet

Ersättare

Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen 

Lena Käcker Johansson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande i Behovsstyrningsberedning 4, Region Östergötland

Jan-Erik Karlsson, vicedekan för utbildning, Linköpings universitet

Sofie Gustafsson, senior analytiker, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Anna Ringborg, hälsoekonom, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Gustaf Befrits, hälsoekonom, Rådet för nya terapier

 

 

Adress Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, 581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13 Campus US Lasarettsbacken, Linköping

E-postadress

Kontakta oss på:
prioriteringscentrum@liu.se

Organisation Visa/dölj innehåll

Relaterad forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll