Prioriteringscentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Kort om oss

Prioriteringscentrum arbetar med forskning, utbildning och policyutveckling gällande prioriteringar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Vi erbjuder kunskapsstöd till regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter i frågor om prioriteringar.

Prioriteringscentrum arbetar för att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgång till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Vårt arbete utgår från hälso- och sjukvårdslagen och riksdagens riktlinjer för prioriteringar, som innehåller etiska principer och rekommendation om bland annat större öppenhet vid prioriteringar.
Vi arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, till exempel genom publikationer, konferenser, metodstöd och möten. Nedan kan du läsa om aktuellt arbete på Prioriteringscentrum. I menyn hittar du mer information om prioriteringar, verktyg för prioriteringsarbete, forskning och konferenser.

12:e Nationella prioriteringskonferensen, 11-12 oktober 2023

Malmö.
Malmö. benkrut

Välkommen till Malmö

Temat för den 12:e Nationella prioriteringskonferensen är Jämlik vård för alla – störst behov först. Konferensen hålls den 11-12 oktober på Slagthuset i Malmö, med ett förmöte den 10 oktober där utbildning i prioriteringskunskap ges. Medverkar på konferensen gör bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats och ett forum för kunskapsutbyte för dig som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. Bli uppdaterad om det senaste med givande föreläsningar och workshops. Få ny kunskap, diskutera aktuella frågor och utbyt erfarenheter med andra.

Konferensen arrangeras vartannat år av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, detta år i samverkan med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Läs mer och anmäl dig:

nationellaprioriteringskonferensen.se

Aktuellt vid Prioriteringscentrum

Mer om vårt arbete

Få vårt nyhetsbrev

Två personer arbetar vid sina datorer, en blå kaffekopp syns emellan dem.
Emma Busk Winquist

PrioNytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på PrioNytt får du aktuell information om Prioriteringscentrums verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, verktyg, vetenskapliga artiklar, projekt och annat på gång hos oss. PrioNytt tar också upp konferenser och seminarier kopplat till prioriteringar i vård och omsorg. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år. 

Prenumerera på PrioNytt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Prioriteringscentrum i sociala medier

Kontakta oss

E-postadress

Kontakta oss på:
prioriteringscentrum@liu.se

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Prioriteringscentrum
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13,
Campus US, Lasarettsbacken, Linköping

Prioriteringscentrum är en del av

Relaterad forskningsverksamhet om utvärdering av medicinsk teknologi