Prioriteringscentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Kort om oss

Prioriteringscentrum arbetar med forskning, utbildning och policyutveckling gällande prioriteringar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Vi erbjuder kunskapsstöd till regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter i frågor om prioriteringar. Vårt arbete utgår från hälso- och sjukvårdslagen och riksdagens riktlinjer för prioriteringar som innehåller etiska principer och rekommendation om bland annat större öppenhet vid prioriteringar. Vi arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, till exempel genom publikationer, konferenser, metodstöd och möten. 

Modell för prioriteringsarbete i kommuner

Webbinarium om prioriteringsarbete

I såväl kommuner som regioner är resurserna begränsade, vilket oundvikligen leder till att prioriteringar och ransoneringar måste göras för att resurserna ska räcka till det mest angelägna. Det kan vara svåra men nödvändiga beslut som måste tas för att hålla ekonomin i balans. I detta webbinarium presenterar Barbro Krevers och Karin Bäckman, Prioriteringscentrum, hur ett strukturerat prioriteringsarbete kan gå till på övergripande ledningsnivå, som inkluderar alla förvaltningsområden och organisatoriska nivåer. Webbinariet bygger på rapporten "Modell för prioriteringsarbete i kommuner".

Ladda ned webbinariets presentation

Rapport om prioriteringsarbete

I denna rapport presenteras en modell för prioriteringsarbete i kommuner – processer och verktyg vid resursfördelning i en övergripande ledningsprocess, vilken kan inkludera flera olika förvaltningsområden med dess verksamheter och politiska organ. I rapporten beskrivs de etiska principer för prioritering som modellen utgår ifrån, vanliga begrepp som används i resurshushållning, kvalitet på faktaunderlag, verktyg och processer för att skapa strukturerade horisontella prioriteringar som gäller många olika områden. Verktygen kan användas i olika moment i prioriteringsarbetet och bidrar till att skapa tydliga beslutsunderlag.

Rapporten riktar sig främst till tjänstemän, politiker och verksamhetsansvariga i kommuner, men innehållet kan även vara relevant för regioner och olika typer av verksamheter som ingår i en kommun eller region. Vid frågor om rapporten, kontakta Barbro Krevers, barbro.krevers@liu.se, medarbetare vid Prioriteringscentrum.

Aktuellt vid Prioriteringscentrum

Tandläkare undersöker patient.

Scenarier för en mer behovsanpassad tandvård

I Socialstyrelsens rapport om en riskbedömningsmodell i tandvården ger hälsoekonomer vid Linköpings universitet scenarier för mer behovsbaserad tandvård. Bland annat om att avskaffa eller minska allmänna tandvårdsbidraget och öka högkostnadsskyddet.

Prioriteringscentrum på internationella konferensen.

Bättre tillgång till hälso- och sjukvård i fokus vid internationell konferens

8-10 maj hölls den 14:e internationella prioriteringskonferensen i Bangkok, Thailand. 300 personer samlades för att bland annat diskutera konferensens tema ”Shaping the Future of Health Prioritization: Strategies for sustainable solutions”.

Människor på mönstrad gata, fotograferade från fågelperspektiv.

Politikers roll i prioriteringsarbete studeras

Genom intervjuer med beslutsfattare har forskare undersökt hur en regional politisk beredning skulle kunna verka som ett mellanled för att hantera svåra beslut som gäller prioriteringar i hälso- och sjukvård.

Mer om Prioriteringscentrums arbete

Få vårt nyhetsbrev

Två personer arbetar vid sina datorer, en blå kaffekopp syns emellan dem.
Emma Busk Winquist

PrioNytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på PrioNytt får du aktuell information om Prioriteringscentrums verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, verktyg, vetenskapliga artiklar, projekt och annat på gång hos oss. PrioNytt tar också upp konferenser och seminarier som rör prioriteringar i vård och omsorg. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år. 

Prenumerera på PrioNytt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Prioriteringscentrum i sociala medier

Kontakta oss

E-postadress

Kontakta oss på:
prioriteringscentrum@liu.se

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Prioriteringscentrum
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13,
Campus US, Lasarettsbacken, Linköping

Prioriteringscentrum är en del av

Relaterad forskningsverksamhet om utvärdering av medicinsk teknologi