Utbildningar för VFU-handledare inom Lärarutbildningen

Från och med VT 19 måste alla handledare som tar emot en förskole- eller lärarstudent ha tagit del av handledar-introduktionen. 

Handledarintroduktion

Handledarintroduktion vänder sig till handledare som tar emot VFU-studenter som läser till förskollärare eller till lärare vid Linköpings universitet. Den är obligatorisk från och med VT 19 för dig som funderar på att bli handledare eller som är handledare sedan tidigare, men som inte gått den efter jan 2016. Under introduktionen behandlas följande (ca 2,5 tim):

  • Presentation och introduktion
  • Del 1 VFU i utbildningen
  • Del 2 Handledarens uppgifter
  • Del 3 Närvaro, frånvaro och när det blir problem
  • Del 4 Att sätta betyg på VFU (uppdaterad inför HT19)
  • Del 5 Att handleda…dilemman..och utvecklas i rollen

Du kan ta del av handledarintroduktionen antingen via utbildningstillfällen som vi anordnar varje termin eller genom vår webbkurs.

Du kan också ladda ner webbkursen

Boka en egen HL-intro

Om en skola/kommun är intresserade av ytterligare tillfälle, så kan vi komma ut till skolan och genomföra HL-intro lokalt. Kontakta i så fall catarina.jeppsson@liu.se

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp (911G66)

Om du sedan vill utbilda dig ytterligare i handledarrollen, vilket vi rekommenderar, kan du söka kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp (911G66) i Linköping/Norrköping.  I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Kursen söks via antagning.se. 

Läs mer om kursen

Kontakt Visa/dölj innehåll