Alla handledare som tar emot en förskole- eller lärarstudent måste ha tagit del av handledarintroduktionen.

Handledarintroduktion

Handledarintroduktion vänder sig till handledare som tar emot VFU-studenter som läser till förskollärare eller till lärare vid Linköpings universitet. Den är obligatorisk för alla handledare som inte tidigare genomgått den (senast uppdaterad 221102). Under introduktionen behandlas följande (cirka 1 tim):

Du kan ta del av handledarintroduktionen antingen via utbildningstillfällen som vi anordnar varje termin eller genom vår webbkurs.

Boka en egen handledarintro

Om en skola/kommun är intresserade av ytterligare tillfälle, så kan vi komma ut till skolan och genomföra HL-intro lokalt. Kontakta i så fall catarina.jeppsson@liu.se

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp (911G66)

Om du sedan vill utbilda dig ytterligare i handledarrollen, vilket vi rekommenderar, kan du söka kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp (911G66) i Linköping/Norrköping.  I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Kursen söks via antagning.se. 

Läs mer om kursen

Kontakt