Projektet syftar till att utveckla och validera bättre körtidsmodeller för räddnings- och responsenheter än vad som finns idag i Sverige.

I dag används i huvudsak grova modeller, baserade på körsträcka och hastighetsgräns, för att uppskatta hur lång tid det tar för räddningsfordon att färdas från en punkt till en annan. Det är dock känt att tiden också beror på många andra faktorer, till exempel vägtyp, säsong, trafikbild och uppdragets angelägenhet.

Målet är att ta fram validerade körtidsmodeller för ambulanser och räddningstjänstfordon som kan användas när planering och kvantitativ analys av räddnings- och responsverksamhet ska utföras. Projektet utförs tillsammans med SOS Alarm och Carmenta.

CARER