Programmet Vardagen 2011 kan användas för att beskriva och analysera vardagslivet för en person så som det träder fram i denna persons tidsdagböcker.

Programmet möjliggör visualisering av vardagslivet (med det tidsgeografiska notationssystemet som utgångspunkt) utifrån tidsdagböcker med noteringar om vad klockan är när man börjar genomföra sina aktiviteter, var man vistas, förflyttningar mellan olika platser och vem man är tillsammans med. Även andra saker som framträder i vardagen och som man är intresserad av i en speciell studie kan läggas till, exempelvis vilka tekniker som används när man genomför aktiviteterna, vad man tänker på eller hur man mår. Tidsdagböckerna kan således anpassas utifrån det syfte man har med sin egen studie.

Programmet Vardagen utvecklades under 1990-talet av Kajsa Ellegård och Kersti Nordell. Det har sedan dess utvecklats och den senaste versionen kallas Vardagen 2011. Vidareutvecklingen har skett i samarbete med arbetsterapeuterna Lena-Karin Erlandsson, Lunds universitet, och Gunilla Liedberg. Linköpings universitet. Programmet har använts av forskare inom olika ämnen, främst kulturgeografi, teknik och social förändring, socialt arbete och arbetsterapi.

Programmet bygger på ett särskilt utarbetat kategoriseringsschema som innehåller de koder som passar programmet. Det går att lägga till egna koder.

I sin grundform kan programmet användas för att visualisera vardagens aktiviteter, geografiska rörlighet och sociala sammanhang och för att beräkna den genomsnittliga tidsanvändningen för aktiviteter, vistelser på platser och social samvaro.
 

Här kan du ladda ner programmet och ta del av dokument

Kontakt

Läs mer om Tidsgeografi