VFU-placeringar och ersättningar på lärarutbildning

Linköpings universitet tecknar samarbetsavtal med de kommuner och fristående enheter där VFU-placeringar kan ske.

Placeringar under den verksamhetslagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland. Vi har samarbete med kommunerna på kartan.

Karta över VFU-placeringar på lärarprogrammen  

Frågor och svar om platser och placeringar Visa/dölj innehåll

Var kan jag göra VFU?

Hur får jag veta min VFU-placering

Vad är särskilda skäl för placering?

Får jag ordna VFU-plats själv?

Vad gör jag om jag har funderingar kring min VFU-plats?

Vad gäller för resor till VFU?

Vad gäller för fältstudiedagar?

Vilka kvalitetskriterier gäller för VFU-placeringar?

Ersättning för utlägg Visa/dölj innehåll

Du måste som student räkna med att få resa till din VFU-plats under din utbildning. Du kan önska placering genom att uppge önskemål i valwebben eller via meil till VFU-koordinator, men vi kan inte lova att du får den placeringsort du önskar. Det viktigaste är att vi hittar en handledare som är legitimerad och kan ta emot dig den aktuella VFU-perioden. Campus Linköping/Norrköping är utgångspunkt för placering vid verksamhetsförlagd utbildning. Att bli placerad på studieorten måste anses vara naturligt, även om du bor långt från studieorten, eftersom utbildningen är förlagd hit.

Blankett - Ansökan om ersättning/utlägg vfu (pdf)

Fakturering

Kommuner och fristående enheter som inte tecknat samarbetsavtal med Linköpings universitet skall fakturera VFU-kostnaden, direkt efter avslutad VFU.

Fakturan ställs till:
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping

På fakturan ska anges

  • Referens 59003 Catarina Jeppsson
  • Studentens namn och personnummer
  • Handledarens namn
  • Termin och antalet VFU-dagar
  • Totalbelopp samt belopp exkl moms, momsbelopp och -procentsats
  • Avsändarens fullständiga namn och adress
  • Avsändarens referensperson och telefonnummer
  • Plus- eller bankgironummer samt referens dit pengarna ska betalas
  • Fakturadatum och förfallodatum (30 dagar efter fakturadatum)

Kontakt Visa/dölj innehåll