Att arbeta för en ökad jämlikhet i hälsa handlar om att nå ut brett i hela befolkningen oavsett ålder, kön, socioekonomi eller bostadsort. För att göra detta behövs nya metoder, nya arenor och nya grepp. ViSiT-projektet ska hjälpa överviktiga män i åldern 35-65 år att förbättra sina levnadsvanor. Projektet pågår 2015-2018.

Man som styrketränar på gym.

ViSiT-projektet är en social innovation som ska hjälpa överviktiga män, med ett BMI som överstiger 28, i åldern 35-65 år att förbättra sina levnadsvanor. Män tenderar att vara mindre intresserade av att engagera sig i sin hälsa och de insatser som finns idag attraherar vanligen fler kvinnor än män. Fler män än kvinnor är överviktiga och feta. I Östergötland klassas t.ex. 69 % av männen i åldersgruppen 35-65 som överviktiga eller feta.

Förlagan kommer från Skottland

Förlagan till detta projekt, det Skotska FFIT (Football Fans In Training) har visat sig ge bra resultat med en viktminskning på i genomsnitt 5 kg (4,6 %). Vi vill utveckla och anpassa konceptet för svenska förhållanden och genomföra en randomiserad studie. Projektet pågår 2015-2018. Under hösten 2015 genomförs en förstudie i två fotbollsklubbar. Under 2016 kommer en pilotstudie genomföras i fyra klubbar där alla steg i den kommande randomiserade studien testas. Under 2017-2018 genomförs den randomiserade studien med klubbar från minst tre olika regioner i Sverige.

Träningsprogrammet pågår i 12 veckor

Interventionen består av ett 12 veckors gruppbaserat program med en träff i veckan á 90 minuter. De består av kunskapshöjande lektioner, diskussioner och fysisk aktivitet. Representanter från idrottsrörelsen och klubbens egna specialister, såsom fysioterapeut, PT eller kostrådgivare finns som resurser och kan komma att användas som lärare/coacher/tränare under kursen. Varje kurstillfälle inleds med teori och avslutas med fysisk aktivitet, där basen för aktiviteterna är promenader, styrketräning och anpassad cirkelträning. När gruppträffarna avslutas efter 12 veckor får deltagarna ett fortsatt webbstöd under sex månader. Webbstödet består av sex e-postutskick med sex veckors intervall, från lärare/coacher/tränare. En fysisk återträff på klubben genomförs tre månader efter den sista gruppträffen, allt i enlighet med förlagan.

Samverkan mellan idrottsklubbar och deras supportrar

 Att arbeta för en ökad jämlikhet i hälsa handlar om att nå ut brett i hela befolkningen oavsett ålder, kön, socioekonomi eller bostadsort. För att göra detta behövs nya metoder, nya arenor och nya grepp. Det intressanta och innovativa med ViSiT-projektet är att det tar en intervention som vanligen genomförs i en arena (Hälso- och sjukvården) och flyttar den till en helt ny kontext. Erfarenheter från detta projekt skulle även kunna användas för att hitta andra nya arenor och kontexter för insatser och samverkan mellan olika aktörer. Det innovativa med ViSiT är dess samverkan - idrottsklubbarna på elitnivå och deras supportrar. Föreningar som har en starkt engagerande och sammanhållande kraft på sina supportrar. Denna kraft har visat sig användbar för att motivera och attrahera supportrar för att förbättra sina levnadsvanor.

Projektledare: Matti Leijon, Med Dr, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin.
matti.leijon@regionostergotland.se

Forskare

Forskargruppen