Implementation Science… och mer

Implementeringsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som har utvecklats snabbt under 2000-talet för att förstå hur forskning kan omsättas i praxis.

Jag har medverkat i uppbyggnaden av ett ambitiöst forskningsprogram inom detta område. Det omfattar bl.a. årliga kurser på Master- och doktorandnivå, den senare med studenter från hela Norden och vissa europeiska länder. Jag leder många implementeringsprojekt, inklusive flera doktorandprojekt.

Mina forskningsintressen omfattar även många organisatoriska frågor, patientsäkerhet, kultur, ledarskap och arbetsplatslärande. Jag har också studerat folkhälsofrågor som skadeprevention, alkoholprevention och fysisk aktivitet. Att skriva är en passion. Jag har utvecklat och leder doktorandkursen The Art and Science of Scientific Writing, som förmedlar principer för vetenskapligt skrivande.

Mina forskningsintressen kan spåras till min varierade bakgrund, inklusive studier i beteendeekonomi, med examen från Handelshögskolan, och i systemutveckling. Innan jag blev forskare 2003, arbetade jag i 15 år som organisationskonsult i kompetensfrågor och som författare till internationellt utgivna böcker om artister som David Bowie, Iggy Pop och Prince.

Publikationer

2023

Forskning

Nyheter

Organisation