Fotografi av Nadine Karlsson

Nadine Karlsson

Universitetslektor, Docent

Jag är statistiker och studerar riskfaktorer för olika samhällsmedicinska frågor utifrån epidemiologisk metodik. Därtill arbetar jag som lärare inom läkarprogrammet och som forskare i olika forskargrupper vid Linköpings universitet.

Om mig

Utbildning/akademisk examen

  • Dipl. ‘Statisticien économiste’ 1988, ENSAE, Paris, France
  • Master in Statistics and Stochastic Processes, 1988, INA P-G, Paris, France
  • Master in Statistics and Operations Research, 1992, Princeton University, Princeton, USA
  • Medicine doktor 2007, Karolinska Institutet, Stockholm

Undervisning

  • Lärare i olika kurser inom Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap (föreläsningar inom statistik, epidemiologi och forskningsetik)
  • Kursansvarig i Socialepidemiologi (8MM154, 8FA195)
  • Basgruppshandledare på Läkarprogrammet
  • Handledning i statistik

Avhandling

  • Nadine Karlsson (2007). Prospective cohort studies of disability pension and mortality in a Swedish county. Karolinska Institutet.

Publikationer

2023

Pia Tingström, Nadine Karlsson, Ewa Grodzinsky, Märtha Sund-Levander (2023) The value of fever assessment in addition to the Early Detection Infection Scale (EDIS). A validation study in nursing home residents in Sweden BMC Geriatrics, Vol. 23, Artikel 585 Vidare till DOI
Nadine Karlsson, Janna Skagerström, Amy O’Donnell, Latifa Abidi, Kristin Thomas, Per Nilsen, Torgeir Gilje Lid (2023) Relationship Between Educational Level and Attitudes Towards Alcohol Conversations in Healthcare: A Cross-Sectional Survey Conducted in Four European Countries International Journal of Public Health, Vol. 68, Artikel 1605634 Vidare till DOI
Christina Andreae, Pia Tingström, Staffan Nilsson, Tiny Jaarsma, Nadine Karlsson, Anita Kärner Köhler (2023) Does problem-based learning improve patient empowerment and cardiac risk factors in patients with coronary heart disease in a Swedish primary care setting? A long-term prospective, randomised, parallel single randomised trial (COR-PRIM) BMJ Open, Vol. 13, Artikel e065230 Vidare till DOI

Organisation