Ett flertal företag har bidragit till utrustning och kompetens till ett av LiU:s starkaste profil- och forskningsområden inom visualisering. Världens första virtuella obduktionsbord är ett av många forskningsresultat.

Visualiseringsbordet på CMIV.Världens första virtuella obduktionsbord

Under det senaste decenniet har visualisering blivit ett av LiU:s starkaste profilområden. Världens första virtuella obduktionsbord är ett av forskningsresultaten. Den mångvetenskapliga forskningen har sin bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, som inrättades 2002 på Universitetssjukhuset i Linköping. Här möts medicin och teknik. Initiativtagare till centret var LiU, dåvarande Landstinget i Östergötland och medicinteknikföretaget Sectra. Flera företag bidrar med utrustning och kompetens. Forskarna vid centret, med föreståndare Anders Persson i spetsen arbetar för bättre möjligheter till diagnos och behandling av olika sjukdomar. I takt med att utvecklingen av magnetkameror, skiktröntgen och ultraljud går framåt får man mer och mer information som kan användas i många sammanhang. Till exempel blir det möjligt för läkare att i sina vanliga datorer studera tredimensionella, interaktiva bilder av patienter för att ställa diagnos och förbereda operationer.

Virtual Reality-teater

2005 installerades en så kallad Virtual Reality-teater vid CMIV. Där kan medicinska data visualiseras i realtid tack vare att datortomograf, magnetkamera, digitalt bildarkiv och avdelningens alla arbetsstationer och datorer är kopplade dit. Tusentals personer från universitet, sjukhus, skolor och allmänheten har besökt teatern, liksom flera tv-bolag. CMIV:s forskning har även resulterat i ett virtuellt obduktionsbord. Medan en traditionell obduktion kan ta flera dagar, tar den virtuella motsvarigheten bara 20 sekunder och fungerar som ett bra komplement. Bordet har väckt stor uppmärksamhet över hela världen och bland annat visats upp vid världsutställningen i Shanghai. Det lanserades som kommersiell produkt vid en mässa i Chicago i slutet av 2010. Det sista steget i utvecklingen hade tagits i allians med Sectra, som stod bakom lanseringen.

Siemens Medical Solutions, Philips Medical AB, Bayer Schering Pharma och Sectra AB har tillsammans bidragit med utrustning och kompetens till CMIV under det senaste decenniet. Samtliga företag är framstående aktörer inom området medicinsk teknik.

Forskningen inom området har tagit stora kliv och utvecklingen fortsätter.

Kontakt