Medicinsk bildvetenskap och visualisering

Forskningscentrum

Vi har världens bästa datortomograf här i Linköping. På nio minuter kan vi mäta kroppens halt av muskler, fett och vatten helt exakt.

Anders Persson, Professor i medicinsk bildvetenskap

Senaste publikationer

2017

Nicole Schwendener, Christian Jackowski, Anders Persson, Marcel Jan Bertus Warntjes, Frederick Schuster, Fabiano Riva, Wolf-Dieter Zech

Detection and differentiation of early acute and following age stages of myocardial infarction with quantitative post-mortem cardiac 1.5 T MR

Ingår i Forensic Science International

Artikel i tidskrift

Anders Eriksson, Torfinn Gustafsson, Malin Hoistad, Monica Hultcrantz, Stella Jacobson, Ingegerd Mejare, Anders Persson

Diagnostic accuracy of postmortem imaging vs autopsy-A systematic review

Ingår i European Journal of Radiology

Artikel, forskningsöversikt

Marcel Jan Bertus Warntjes, Anders Persson, J. Berge, Wolf-Dieter Zech

Myelin Detection Using Rapid Quantitative MR Imaging Correlated to Macroscopically Registered Luxol Fast Blue-Stained Brain Specimens

Artikel i tidskrift

Nicole Schwendener, Christian Jackowski, Frederick Schuster, Anders Persson, Marcel Jan Bertus Warntjes, Wolf-Dieter Zech

Temperature-corrected post-mortem 1.5 T MRI quantification of non-pathologic upper abdominal organs

Ingår i International journal of legal medicine (Print)

Artikel i tidskrift

Claes Lundström, Marie Waltersson, Anders Persson, Darren Treanor

Summary of the 4th Nordic Symposium on Digital Pathology

Ingår i Journal of Pathology Informatics

Artikel i tidskrift

Avancerad visualisering i sjukvården

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap och föreståndare för CMIV, leder ett arbete med att använda avancerad visualisering så att det kommer till nytta i sjukvården. Bland annat är LiU-forskare världsledande på att visa hur hjärtan arbetar. Det underlättar diagnostik av hjärtsjukdomar.

Forskningsområde

Organisation