Medicinsk bildvetenskap och visualisering

Forskningscentrum

Vi har världens bästa datortomograf här i Linköping. På nio minuter kan vi mäta kroppens halt av muskler, fett och vatten helt exakt.

Anders Persson, Professor i medicinsk bildvetenskap

Senaste publikationer

2017

Nicole Schwendener, Christian Jackowski, Anders Persson, Marcel Jan Bertus Warntjes, Frederick Schuster, Fabiano Riva, Wolf-Dieter Zech

Detection and differentiation of early acute and following age stages of myocardial infarction with quantitative post-mortem cardiac 1.5 T MR

Artikel i tidskrift

Anders Eriksson, Torfinn Gustafsson, Malin Hoistad, Monica Hultcrantz, Stella Jacobson, Ingegerd Mejare, Anders Persson

Diagnostic accuracy of postmortem imaging vs autopsy-A systematic review

Artikel, forskningsöversikt

Marcel Jan Bertus Warntjes, Anders Persson, J. Berge, Wolf-Dieter Zech

Myelin Detection Using Rapid Quantitative MR Imaging Correlated to Macroscopically Registered Luxol Fast Blue-Stained Brain Specimens

Artikel i tidskrift

2016

Jonas Lantz, Lilian Henriksson, Anders Persson, Matts Karlsson, Tino Ebbers

Importance Of Including Papillary Muscles And Trabeculae In Cardiac Flow Simulations

Konferensbidrag

Claes Lundström, Marie Waltersson, Anders Persson, Darren Treanor

Summary of third Nordic symposium on digital pathology

Artikel i tidskrift

Avancerad visualisering i sjukvården

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap och föreståndare för CMIV, leder ett arbete med att använda avancerad visualisering så att det kommer till nytta i sjukvården. Bland annat är LiU-forskare världsledande på att visa hur hjärtan arbetar. Det underlättar diagnostik av hjärtsjukdomar.

Forskningsområde

Nyheter

Organisation