White migrations

Migranten betraktas ofta som ett icke-västerländskt subjekt på jakt efter en bättre framtid i Europa eller USA. Från en multi-situerad etnografi med svenska migrantkvinnor i USA, Singapore och Spanien, utforskar den här boken intersektioner mellan ras- och klassprivilegier och könad sårbarhet i samtida feminiserad migration från eller inom västvärlden. 

Genom en analys av "vit migration" utvecklar jag teoretiska verktyg för att förstå den dynamik som formar kvinnornas liv som rika hemmafruar, medföljande och livsstilsmigranter. 

Med hjälp av begreppet ”vitt kapital” närmar jag mig vitheten som en förkroppsligad form av kulturellt kapital som är sammanlänkad med och upprätthålls av (transnationella) institutioner, medborgarskap, ett vitt (västerländskt) habitus och andra resurser som är överförbara (om än förmedlade på skilda sätt) över nationella gränser. Dessa resurser kompliceras av könade strukturer, heterosexuella normer och kvinnornas ekonomiska beroende. 

Genom att flytta blicken mot privilegierade migranter illustrerar jag hur ras och vithet formar modern transnationell migration och hur vita privilegier reproduceras genom familjebildning, ”expat”-geografier eller olika former av ”internationella samfund” som fungerar som svar på de skiftande gränser som vitheten antar i olika nationella och regionala kontexter. Genom att undersöka hur vitheten förflyttas över nationella gränser fyller boken en lucka i litteraturen om ras och migration, och presenterar komplexiteten i samtida globala maktrelationer och de kontextuella variationer som omger dessa.

Förlag: Palgrave, 2014, finns bara på engelska.

Publiceringar i anknytning till projektet

  • Lundström, Catrin (2014) White migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Lundström, Catrin (2013) “Introduction: Researching ‘transnational’ women. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds.Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women’s Studies International Forum, 36(1): 1-4.
  • Lundström, Catrin (2013) “Mistresses” and “maids” in transnational “contact zones”: Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds.Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women’s Studies International Forum, 36(1): 44-53.
  • Lundström, Catrin (2013) Downward class mobility in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. S. 191-203
  • Lundström, Catrin (2013) ”Maid” sökes. Live-in maids’ och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Rena hem på smutsiga villkor?. Makadam, s. 107-126.
  • Lundström, Catrin (2012) I didn’t come here to do housework. Relocating “Swedish” practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research, no 2. (Versita open access)
  • Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women’s Studies. Vol 18(1): 67-86.
  • Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): 70-86.
  • Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: 23-45.
  • Lundström, Catrin (2010) Women with Class. Swedish migrant women’s class positions in the USA. Journal of Intercultural Studies. Special Issue: Women, Intersectionality and Diaspora. Vol 31(1): 49-63.

Migrationens många ansiktenVisa/dölj innehåll