Migranten betraktas ofta som ett icke-västerländskt subjekt på jakt efter en bättre framtid i Europa eller USA. Från en multi-situerad etnografi med svenska migrantkvinnor i USA, Singapore och Spanien, utforskar den här boken intersektioner mellan ras- och klassprivilegier och könad sårbarhet i samtida feminiserad migration från eller inom västvärlden. 

Genom en analys av "vit migration" utvecklar jag teoretiska verktyg för att förstå den dynamik som formar kvinnornas liv som rika hemmafruar, medföljande och livsstilsmigranter. 

Med hjälp av begreppet ”vitt kapital” närmar jag mig vitheten som en förkroppsligad form av kulturellt kapital som är sammanlänkad med och upprätthålls av (transnationella) institutioner, medborgarskap, ett vitt (västerländskt) habitus och andra resurser som är överförbara (om än förmedlade på skilda sätt) över nationella gränser. Dessa resurser kompliceras av könade strukturer, heterosexuella normer och kvinnornas ekonomiska beroende. 

Genom att flytta blicken mot privilegierade migranter illustrerar jag hur ras och vithet formar modern transnationell migration och hur vita privilegier reproduceras genom familjebildning, ”expat”-geografier eller olika former av ”internationella samfund” som fungerar som svar på de skiftande gränser som vitheten antar i olika nationella och regionala kontexter. Genom att undersöka hur vitheten förflyttas över nationella gränser fyller boken en lucka i litteraturen om ras och migration, och presenterar komplexiteten i samtida globala maktrelationer och de kontextuella variationer som omger dessa.

Böcker och artiklar

Projektet har resulterat i följande böcker och artiklar:

Lundström, Catrin (2019) Creating ‘International Communities’ in Southern Spain: Self-segregation and ‘Institutional Whiteness’ in Swedish Lifestyle Migration, European Journal of Cultural Studies, 22(5-6): 799-816.

Lundström, Catrin (2017) Embodying exoticism: Gendered Nuances of Hyper-Whiteness in the US, Scandinavian Studies, 89(2): 179-199

Lundström, Catrin (2014) White migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lundström, Catrin (2013) Swedish Whiteness in Southern Spain, in France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds), Geographies of Privilege. Routledge, pp. 191-203

Lundström, Catrin (2013) ”Maid” sökes. Live-in maids’ och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore, i Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Rena hem på smutsiga villkor? Göteborg: Makadam, pp. 107-126.

Joseph, Cynthia & Lundström, Catrin (2013) Introduction: Researching ‘transnational’ women, Women’s Studies International Forum, 36(1): 1-4.

Lundström, Catrin (2013) ‘Mistresses’ and ‘maids’ in transnational ‘contact zones’: Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore, Women’s Studies International Forum, 36(1): 44-53.

Lundström, Catrin & France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women’s Studies,18(1): 67-86.

Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 18(2): 70–86.

Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap, Tema: Vithet, nr. 1–2: 23–45.

Lundström, Catrin (2010) Women with Class. Swedish migrant women’s class positions in the USA, Journal of Intercultural Studies, 31(1): 49-63.

Migrationens många ansikten

Invandring ses slentrianmässigt som att mindre privilegierade människor flyttar till ett rikt land, som Sverige, och blir underklass. Men migration är förstås bredare än så. Catrin Lundström har i sin forskning studerat svenska kvinnor som flyttar till nya länder, bland annat USA och Singapore. Det handlar i många fall om välbärgade kvinnor som flyttat på grund av jobb eller kärlek.

Intervju med Fjärde uppgiften.

 

Kontakt

Relaterad forskning