Fotografi av Catrin Lundström

Catrin Lundström

Biträdande professor

Min forskning belyser privilegier och ojämlikhet inom ramen för transnationell migration.

Om vithet och svenskhet

Min forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras- och vithetsstudier och genusstudier.

Jag är docent i sociologi och biträdande professor i etnicitet och migration vid avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

Jag disputerade i sociologi vid Uppsala universitet 2007 och blev docent i sociologi där 2011. Jag har undervisat och forskat vid Uppsala universitet, Stockholms universitet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Umeå universitet, Linköpings universitet och Mångkulturellt centrum inom ämnena genusvetenskap, sociologi och beteendevetenskap. Jag har även varit gästforskare vid antropologiska institutionen vid University of Arizona i Tucson (2005), sociologiska institutionen vid University of California i Santa Barbara (2007–2008), och postdoktor vid Umeå Centre for Gender Studies (UCGS), Umeå universitet (2009–2011). Mellan åren 2013 och 2019 var jag Future Research Leader vid Linköpings universitet.

Forskning

Jag intresserar mig för vithet som en både platsbunden och transnationell konstruktion, där betydelser av vithet och vita identiteter förskjuts och förändras intersektionellt i olika kontexter. I min avhandling Svenska latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi (Makadam 2007) undersöker jag förhållandet mellan vithet och svenskhet, och hur ungaBokomslag med ett ansikte i blått och gult.Svenska latinas, avhandling av Catrin Lundström. kvinnor med bakgrund i Latinamerika förhandlar om gränserna för nationell tillhörighet i den svenska kontexten i förhållande till ras, klass, kön och sexualitet.

Efter disputationen påbörjade jag ett längre projekt om transnationell svenskhet och migration, finansierat av Sverige-Amerika stiftelsen. Utifrån etnografiska studier med svenska kvinnor i sydvästra USA, Singapore och södra Spanien analyserar jag hur fältet migrationsstudier kan utvecklas genom att empiriskt inkludera vita, västerländska migranter i den teoretiska förståelsen av ’migranter’ och migrationsprocesser. Den etnografiska studien presenteras i boken White Migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration utgiven på Palgrave Macmillan 2014 (svensk utgåva Makadam 2017).

I en uppföljande studie om svensk migration undersöker jag hur svenska kvinnor som har bott utomlands ser på frågor om jämställdhet och nationell identitet när de flyttar tillbaka till Sverige. Projektet ”Att återintegrera svenskheten: tillhörighetens politik bland återvändande svenska migrantkvinnor” finansierades av Vetenskapsrådet (2013–2017).

Tillsammans med docent Tobias Hübinette har jag utvecklat en historiserad analys av den svenska vithetens formering från 1905 och framåt. Analysen tar avstamp i frågan om hur den förlorade nationella homogeniteten i Sverige hanteras av progressiva respektive konservativa läger, som vi menar identifierar sig med olika tidsperioder av den hegemoniska vitheten, men i slutänden sörjer förlusten av samma nationella identitet. Vår teoretiska modell av den svenska vitheten presenteras i boken Vit melankoli: en analys av en nation i kris (Makadam 2020). 

Forskning

Min forskning

Vit migration

Invandring ses slentrianmässigt som att mindre privilegierade människor flyttar till ett rikt land, som Sverige, och blir underklass. Men migration är förstås bredare än så. Catrin Lundström har i sin forskning studerat svenska kvinnor som flyttar till nya länder, bland annat USA och Singapore. Det handlar i många fall om välbärgade kvinnor som flyttat på grund av jobb eller kärlek.

Intervju med Fjärde uppgiften.

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

Publikationer

Ett urval av mina böcker

Mina publikationer

2024

Catrin Lundström (2024) Gunilla Persson - från Hollywood till Kronofogden. Arbetaren, Vol. 36
Catrin Lundström, Tobias Hübinette (2024) Utan rasbegreppet förstår vi inte ojämlikheten. Flamman
Catrin Lundström, Sara Edenheim (2024) Feminismen är inte din mamma Parabol, Vol. 5
Catrin Lundström (2024) Fröken Snusk - "för mycket, för vulgärt". Arbetaren, Vol. 26
Catrin Lundström (2024) Utan människan blir samhällsforskning själlös Dagens Nyheter
Catrin Lundström (2024) Sexuellt våld kan inte vara antikolonial kamp Femper Nyheter, Vol. 11
Catrin Lundström (2024) Hur rasismen fick ett kvinnligt ansikte Parabol, Vol. 3
Catrin Lundström (2024) Feminismen och de dåliga vita kvinnorna Dagens Arena

Uppdrag och undervisning

Akademisk bakgrund

Biträdande professor, 2020, Linköpings universitet

Docent Sociologi 2011, Uppsala universitet.

Fil dr Sociologi 2007, Uppsala universitet.

Fil kand Sociologi 2000, Stockholms universitet.

Fil Kand Spanska 1997, Stockholms universitet.

Undervisning

Jag har undervisat, handlett och varit mentor för studenter från grundutbildning till forskarutbildning och postdoktorer inom främst sociologi och genusvetenskap på Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Jag föreläser återkommande inom och utanför akademin, både i Sverige och utomlands.

Nätverk

IMISCOE

IMISCOE, Standing Committee Gender, migration and transnational lives är Europas största nätverk för forskare inom fältet migration och integration.

White Spaces Network

White spaces, Leeds University, UK, är ett internationellt tvärvetenskapligt nätverk för forskare, aktivister och studenter intresserade av kritiska vithetsstudier.

Lifestyle Migration Hub

Lifestyle Migration Hub, är ett internationellt nätverk för forskare som skriver om livsstilsmigration från olika perspektiv.

Nyheter

Kollegor

Organisation