catlu59

Catrin Lundström

Universitetslektor

Min forskning belyser ojämlikhet och privilegier utifrån intersektionella perspektiv. Frågor som särskilt intresserar mig är hur ras och vithet förändras och förhandlas på olika sätt i tid och rum och dess specifika kopplingar till svenskhet. 

Om vithet och svenskhet

Jag har studerat relationen mellan vithet och svenskhet i och utanför Sverige genom ett flertal etnografiska studier. 

Inom ramen för mina olika forskningsprojekt har jag visat hur processer av inkludering och exkludering bygger på föreställningar om vem som får tillhöra nationen och hur den svenska nationella tillhörigheten upprätthålls utanför Sverige. I min forskning intresserar jag mig för vithet som en både platsbunden och transnationell konstruktion skapad genom olika historiska postkoloniala rasstrukturer där vitheten också förskjuts och förändras i förhållande till andra kategorier så som kön, sexualitet och klass.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Aktuell forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Böcker

 • Lundström, Catrin (2017) Vit migration: kön, vithet och privilegier i transnationella migrationsprocesser. Stockholm/Göteborg: Makadam.
 • Lundström, Catrin (2014) White Migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam.

Artiklar och bokkapitel

 • Lundström, Catrin (2018), Creating ‘international communities’ in southern Spain: self-segregation and ‘institutional whiteness’ in Swedish lifestyle migration European Journal of Cultural Studies.
 • Lundström, Catrin (2017) Embodying exoticism: Swedish women and Nordic Whiteness in the US. A special issue on Nordic whiteness, eds Lundström, Catrin & Benjamin Teitelbaum, Journal of Scandinavian Studies, 89(2): 179-199.
 • Lundström, Catrin (2017), The white side of migration: reflections on race, belonging and migration in Sweden. A special issue on racialization and migration in Norden. Eds Rikke Andreassen, and Suvi Keskinen. Nordic Journal of Migration Research. 7(2); 79-87.
 • Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2014) Three phases of hegemonic whiteness. Understanding racial temporalities in Sweden. Social Identities, 20(6)'''. 423-437.
 • Lundström, Catrin (2013) “Mistresses” and “maids” in transnational “contact zones”: Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women’s Studies International Forum, 36(1): 44-53.
 • Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of “old Sweden” and the passing of “good Sweden”. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): 42-52.
 • Lundström, Catrin & France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. European Journal of Women’s Studies. Vol 18(1): 67-86.
 • Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): 70-86.

 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

Utbildning och uppdrag
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

 • Fil Kand Spanska 1997.
 • Fil kand Sociologi 2000.
 • Fil dr Sociologi 2007.
 • Docent Sociologi 2011.

Uppdrag

Handledare doktoranderna Mirjam Hagström, Tema Barn och Lisa Karlsson Blom, Tema Q.

Forskningsprojekt

Projektledare för Re-integrating Swedishness: The Politics of Belonging among returning Swedish migrant women.

Bakgrundens betydelse för migranter
Visa/dölj innehåll

Ett centralt spår i min forskning handlar om erfarenheter av migration och betydelsen av migrantbakgrund. I min senaste bok "White migrations: gender, whiteness and privilege in transnational migration" (Palgrave) diskuterar jag hur fältet migrationsstudier kan utvecklas genom att empiriskt inkludera västerländsk migration och dess teoretiska betydelse för att förstå olika migrationsprocesser.

Just nu arbetar jag med två projekt: ett om återvändande svenska migrantkvinnor som ämnar till att bidra till en bredare förståelse av migration till Sverige samt en historiserad analys av den svenska vithetens utveckling under 1900-talet.

Kort om mig

Jag disputerade i sociologi vid Uppsala universitet 2007 och blev docent i sociologi 2011. Jag har varit postdoktor vid UCGS, Umeå universitet samt arbetat på Mälardalens högskola, Mångkulturellt centrum och Centrum för genusvetenskap vid Stockholms universitet. Jag har även varit gästforskare i USA vid Department of Linguistic Anthropology, University of Arizona, Tucson och vid Sociology Department, University of California at Santa Barbara. Just nu är jag Future Research Leader/LiU Research Fellow vid Linköpings universitet. 

Aktuell forskning

Jag arbetar sedan 2013 som LiU Research Fellow/Future Research Leader vid Linköpings universitet. Inom tjänsten har jag bland annat anordnat gästforskarvistelser, föreläsningar, special issues och konferensworkshops inom fältet kritiska vithetsstudier.

 • A special Issue on Nordic Whiteness in Journal of Critical Race and Whiteness Studies (with Dr. Benjamin Teitelbaum, University of Colorado) (forthcoming).
 • Catrin Lundström “The white side of migration: reflections on race, citizenship and belonging”. Stockholm Roundtable for Linguistic Anthropology, 1 juni 2016.
 • Raka Shome: "White femininity and cosmopolitan healing: the spiritual fix of whiteness". Gästforskarvistelse vid Tema Q i samarbete med ACSIS, september-oktober, 2014.
 • Conference workshop: Race and Whiteness in Migration Studies (with Dr. Sayaka Osanami Törngren), Nordic Migration Research conference, University of Copenhagen, 13-15 augusti, 2014.
 • Matthew Hughey: Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture. Tema Q, 7 maj, 2014.
 • Catrin Lundström: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration: some Implications for Migration Studies, Trinity College, Dublin, 17 april, 2014.
 • Johanna Gondouin: Begripliga familjer. Intersektionella perspektiv på den svenska mediedebatten om surrogatmödraskap. Tema Q, 10 april, 2014.
 • Conference workshop: Exploring Race and whiteness in Norden (with Dr. Benjamin Teitelbaum), Baltic and Scandinavian Studies, Yale University, 13-15 mars, 2014.
 • Steve Garner: Multicultural Homesick Blues: some European perspectives on whiteness. Tema Q, 26 februari, 2014.
 • Katarina Mattsson: Turistisk vithet, Tema Q, 7 november, 2013.

Migrationens många ansikten

Svenska kvinnor som flyttar utomlands ger nya nyanser i bilden av vithet och svenskhet, visar docent Catrin Lundströms forskning.

 

 

Migration är inte en enhetlig process, säger Catrin Lundström, docent i sociologi, Linköpings universitet. Hon har i sin forskning studerat svenska kvinnor som flyttar till nya länder och tycker att de främsta slutsatserna handlar om det är nyttigt att vända på perspektivet och se oss själva som migranter. Alla som migrerar gör det inte på grund av krig och förföljelser, utan också för ett nytt jobb eller av kärlek. ”Vi kan lära oss mycket genom att placera svenskheten i en annan kontext, säger hon i intervjun på forskningssajten Fjärde uppgiften.

Media om Vit migration

Feministiskt Perspektiv, Vita kroppar migrerar också. 2015-01-09.
Science Nordic, Blond, sexy and immigrant. 2014-10-16.
KILDEN/forskning.no Når hvite, vestlige kvinner migrerer, 2014-08-12.
Norrköpings Tidningar, Med en ny blick på migranter. 2014-06-13.
P4 Östergötland. Vit migration. 2014-06-10.
Flytta utomlands och bli en annan. Tidningen Arbetet. 2012-04-25.
UR Samtiden, Framtidsfokus, Vem städar folkhemmet, "Live-in maids" i svenska hem i Singapore, Kunskapskanalen, 2011-04-26.
UR bildningsbyrån, Livsstilsmigranten, P1, 2011-04.
Studio ett, P1, Gäst, personliga möten, 2011-01-07.