Om vithet och svenskhet

Min forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras och vithetsstudier och genusstudier.

Jag är biträdande professor i etnicitet och migration vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

Jag disputerade i sociologi vid Uppsala universitet 2007 och blev docent i sociologi 2011. Jag har undervisat och forskat vid Stockholms universitet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum inom ämnena genusvetenskap, sociologi och beteendevetenskap. Jag har även varit gästforskare vid antropologiska institutionen vid University of Arizona i Tucson (2005), sociologiska institutionen vid University of California i Santa Barbara (2007-2008), och varit postdoktor vid Umeå Centre for Gender Studies (UCGS), Umeå universitet (2009-2011), samt Future Research Leader vid Linköpings universitet (2013-2019).

Sedan 2020 är jag studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för kultur och samhälle, Campus Norrköping.

Forskning

Min forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras och vithetsstudier och genusstudier. Jag intresserar mig för vithet som en både platsbunden och transnationell konstruktion, där betydelser av vithet och vita identiteter och positioner förskjuts och förändras i förhållande till andra kategorier så som kön, klass och sexualitet. I min avhandling undersökte jag betydelser av svenskhet och nationell tillhörighet bland unga latinas i Sverige. I senare projekt har jag forskat om nationell identitet bland utlandsboende och återvändande svenska migrantkvinnor

Utifrån etnografiska studier med svenska kvinnor i USA, Singapore och Spanien har jag skrivit boken White migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration (Palgrave Macmillan 2014, utgiven på svenska av Makadam 2017). I boken diskuterar jag hur fältet migrationsstudier kan utvecklas genom att empiriskt inkludera västerländska migranter i den teoretiska förståelsen av olika migrationsprocesser. 2013 beviljades jag medel från Vetenskapsrådet för projektet ”Att återintegrera svenskheten: tillhörighetens politik bland återvändande svenska migrantkvinnor ”.

Min senaste bok heter Vit melankoli: en analys av en vit nation i kris (Makadam) och är skriven tillsammans med forskaren Tobias Hübinette. Boken presenterar en historiserad analys av den svenska vithetens formering och utveckling sedan 1900-talet och framåt.

Forskning

Vit migration

Invandring ses slentrianmässigt som att mindre privilegierade människor flyttar till ett rikt land, som Sverige, och blir underklass. Men migration är förstås bredare än så. Catrin Lundström har i sin forskning studerat svenska kvinnor som flyttar till nya länder, bland annat USA och Singapore. Det handlar i många fall om välbärgade kvinnor som flyttat på grund av jobb eller kärlek.

Intervju med Fjärde uppgiften.

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

Publikationer

Publikationer i urval

Böcker

Lundström, Catrin och Tobias Hübinette (2020) Vit melankoli: en analys av en vit nation i kris. Stockholm/Göteborg: Makadam.

Lundström, Catrin (2014) White Migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Swedish ed. 2017)

Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam.

Artiklar och bokkapitel

Lundström, Catrin (2019) White Women. White Nation. White Cosmopolitanism: Swedish women between the national and the global. NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 7(2): 96-111.

Lundström, Catrin (2017) Embodying exoticism: Swedish women and Nordic Whiteness in the US. Scandinavian Studies, 89(2): 179-199.

Lundström, Catrin (2017), The white side of migration: reflections on race, belonging and migration in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 7(2); 79-87.

Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2014) Three phases of hegemonic whiteness. Understanding racial temporalities in Sweden. Social Identities, 20(6). 423-437.

Lundström, Catrin (2013) “Mistresses” and “maids” in transnational “contact zones”: Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. Women’s Studies International Forum, 36(1): 44-53.

Lundström, Catrin & France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. European Journal of Women’s Studies, 18(1): 67-86.

Lundström, Catrin (2010) Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. 17(2): 151-167.

Publikationer

2023

Tobias Hübinette, Catrin Lundström, Peter Wikström (2023) Conclusion Race in Sweden: Racism and Antiracism in the World’s First ‘Colourblind’ Nation., s. 164-164 Vidare till DOI
Tobias Hübinette, Catrin Lundström, Peter Wikström (2023) Introduction Race in Sweden: Racism and Antiracism in the World's First 'Colourblind' Nation, s. 1-11 Vidare till DOI

Uppdrag och undervisning

Akademisk bakgrund

Biträdande professor, 2020, Linköpings universitet

Docent Sociologi 2011, Uppsala universitet.

Fil dr Sociologi 2007, Uppsala universitet.

Fil kand Sociologi 2000, Stockholms universitet.

Fil Kand Spanska 1997, Stockholms universitet.

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen på IKOS, Campus Norrköping.

Styrelseledamot i institutionsstyrelsen för IKOS.

Huvudhandleder doktorand Lisa Karlsson Blom, REMESO.

Undervisning

Jag har undervisat, handlett och varit mentor för studenter från grundutbildning till forskarutbildning och postdoktorer inom främst sociologi och genusvetenskap på Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Jag föreläser återkommande inom och utanför akademin, både i Sverige och utomlands.

Forskargrupp

Nätverk

IMISCOE

IMISCOE, Standing Committee Gender, migration and transnational lives är Europas största nätverk för forskare inom fältet migration och integration.

White Spaces Network

White spaces, Leeds University, UK, är ett internationellt tvärvetenskapligt nätverk för forskare, aktivister och studenter intresserade av kritiska vithetsstudier.

Lifestyle Migration Hub

Lifestyle Migration Hub, är ett internationellt nätverk för forskare som skriver om livsstilsmigration från olika perspektiv.

Nyheter

Organisation