Om vithet och svenskhet

Min forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras och vithetsstudier och genusstudier.

Jag är universitetslektor i etnicitet och migration vid REMESO. Jag disputerade i sociologi vid Uppsala universitet 2007 och blev docent i sociologi 2011. Mellan 2009 och 2011 var jag postdoktor vid Umeå Centre for Gender Studies (UCGS), Umeå universitet. Jag har även undervisat och forskat vid Stockholms universitet, Mälardalens högskola och Södertörns högskola inom ämnena genusvetenskap, sociologi och beteendevetenskap, samt varit gästforskare vid University of Arizona, Tucson och University of California, Santa Barbara. Mellan åren 2013 och 2019 var jag Future Research Leader vid Linköpings universitet.

Min forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras och vithetsstudier och genusstudier. Jag intresserar mig för vithet som en både platsbunden och transnationell konstruktion, där betydelser av vithet och vita identiteter förskjuts och förändras i förhållande till andra kategorier så som kön, klass och sexualitet. Jag har bland annat forskat om betydelser av svenskhet och nationell tillhörighet bland unga latinas i Sverige och om nationell identitet bland utlandsboende och återvändande svenska migrantkvinnor.

Utifrån etnografiska studier med svenska kvinnor i USA, Singapore och Spanien har jag skrivit boken White migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration (Palgrave Macmillan 2014, utgiven på svenska av Makadam 2017). I boken diskuterar jag hur fältet migrationsstudier kan utvecklas genom att empiriskt inkludera västerländska migranter i den teoretiska förståelsen av olika migrationsprocesser.

2013 beviljades jag medel från Vetenskapsrådet för projektet ”Att återintegrera svenskheten: tillhörighetens politik bland återvändande svenska migrantkvinnor ”.

Just nu arbetar jag med en historiserad analys av den svenska vithetens formering och utveckling som ligger till grund för boken Vit melankoli: en analys av en vit nation i kris (Makadam, 2020).

Sedan 2020 är jag studierektor för forskarutbildningen på IKOS, Campus Norrköping.

Uppdrag och undervisningVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

Docent Sociologi 2011, Uppsala universitet.

Fil dr Sociologi 2007, Uppsala universitet.

Fil kand Sociologi 2000, Stockholms universitet.

Fil Kand Spanska 1997, Stockholms universitet.

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen på IKOS, Campus Norrköping.

Styrelseledamot i institutionsstyrelsen för IKOS.

Huvudhandleder doktorand Lisa Karlsson Blom, REMESO.

Undervisning

Jag har undervisat, handlett och varit mentor för studenter från grundutbildning till forskarutbildning och postdoktorer inom främst sociologi och genusvetenskap på Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Jag föreläser återkommande inom och utanför akademin, både i Sverige och utomlands.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Böcker

Lundström, Catrin och Tobias Hübinette (2020) Vit melankoli: en analys av en vit nation i kris. Stockholm/Göteborg: Makadam.

Lundström, Catrin (2014) White Migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Swedish ed. 2017)

Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam.

Artiklar och bokkapitel

Lundström, Catrin (2019) White Women. White Nation. White Cosmopolitanism: Swedish women between the national and the global. NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 7(2): 96-111.

Lundström, Catrin (2017) Embodying exoticism: Swedish women and Nordic Whiteness in the US. Scandinavian Studies, 89(2): 179-199.

Lundström, Catrin (2017), The white side of migration: reflections on race, belonging and migration in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 7(2); 79-87.

Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2014) Three phases of hegemonic whiteness. Understanding racial temporalities in Sweden. Social Identities, 20(6). 423-437.

Lundström, Catrin (2013) “Mistresses” and “maids” in transnational “contact zones”: Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. Women’s Studies International Forum, 36(1): 44-53.

Lundström, Catrin & France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. European Journal of Women’s Studies, 18(1): 67-86.

Lundström, Catrin (2010) Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. 17(2): 151-167.

Publikationer

2020

2019

2018

Min forskningVisa/dölj innehåll

NätverkVisa/dölj innehåll

IMISCOE

IMISCOE, Standing Committee Gender, migration and transnational lives är Europas största nätverk för forskare inom fältet migration och integration.

White Spaces Network

White spaces, Leeds University, UK, är ett internationellt tvärvetenskapligt nätverk för forskare, aktivister och studenter intresserade av kritiska vithetsstudier.

Lifestyle Migration Hub

Lifestyle Migration Hub, är ett internationellt nätverk för forskare som skriver om livsstilsmigration från olika perspektiv.

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskargruppVisa/dölj innehåll