Magasin t:

Ny studie: Det här tycker ungdomar om teknik
Ämneskunskap i teknik avgörande - men över hälften saknar behörighet
Från förskolan till gymnasiet - så dras barn och unga till teknik

Artiklar från NATDID/ATENA Didaktik

Skolinspektionens rapport samt medias respons

Oroväckande lite tid för teknik, undervisning på mellanstadienivå för högstadielever samt avsaknad av bra läromedel och nödvändig utrustning. Det är några av de brister som Skolinspektionen funnit i sin granskning av teknikundervisningen.

Artiklar från NyTeknik, Svenska Dagbladet, Forskning.se med flera

Tidskrifter

Internationella

International Journal of Technology and Design Education
Den ledande internationella forskningstidskriften inom teknikdidaktik.

Journal of Technology Education
Detta är en amerikansk forskningstidskrift. Artiklar skrivs inte enbart av forskare och innehållet kan vara ganska tillämpat och klassrumsnära. Här finns också ett litet inslag av historiska teknikdidaktiska studier.

The Journal of Technology Studies
Tidskrift för mer allmänna teknikstudier som också har en del teknikdidaktiska artiklar.

Design and Technology Education: an International Journal

Nordiska

NorDiNa
NorDiNa är en nordisk tidskrift för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Till CETIS huvudsida