Forskningen pågår inom flera teknikdidaktiska områden och här samlar vi avhandlingar och uppsatser som handlar om teknikundervisning och teknikämnet på olika sätt. 

Lic-avhandlingar

Lic-avhandling av Sara Eliasson (2022)
Teknikundervisning i förskolan, Göteborgs universitet

Lic-avhandling av Birgit Fahrman (2021)
To know a subject - Teachers' views about the subject of technology: How the subject of technology is described and approached by teachers in the lower secondary school

Lic-avhandling av Helene Brink (2021)
Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning

Lic-avhandling av Johan Lind (2019)
Elevers förståelse för tekniska system och designprocesser

Lic-avhandling av Kristina Thorshag (2019)
Barns teknikskapande. En studie av bygg- och konstruktionslek i förskolan - Malmö universitet

Lic-avhandling av Charlotta Nordlöf (2018)
Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

Lic-avhandling av Pernilla Sundqvist (2016)
Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag är vi mera medvetna om vad vi kallar teknik: Personalens beskrivningar av teknik som innehållsområde i förskolan - Mälardalens högskola

Lic-avhandling av Gunilla Rooke (2013)
In Search for Gender awareness in Technology Education

Lic-avhandling av Joakim Svärdh (2013)
Measuring long-term effects of a school improvement initiative

Lic-avhandling av Eva Hartell (2012)
The Inefficient Loneliness: A Descriptive Study about the Complexity of Assessment for Learning in Primary Technology Education

Lic-avhandling av Lennart Rolandsson (2012)
Changing Computer Programming Education; The Dinosaur that Survived in School

Lic-avhandling av Per Norström (2011)
Technology education and non-scientific technological knowledge

Lic-avhandling av Nina Kilbrink (2008)
Legorobotar i skolan: Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier

Till CETIS huvudsida