På den här sidan publicerar vi inspelat material, både av oss på CETIS och av andra aktörer. Nedan hittar du flera inspelade webbinarier för förskolan och grundskolan.

Publicerade webbinarier

Publicerade filmer och webbinarier hittar du nedan.

  • AI på teknikprogrammet
  • Teknik och estetik - projekt inom grundlärarutbildningen
  • Uppfinning + miljö = sant
  • Att utforska teknik i förskolan
  • Barnböcker och sagor i teknikundervisningen
  • Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter - för förskolan
  • 200 timmar Teknik - ett inspirationsmaterial för grundskolans alla år
  • Programmeringsboxen - för förskolan

 

 

Filmer och webbinarium

AI på teknikprogrammet

Lyssna på Lennart Rolandsson från Uppsala universitet som föreläser om AI på teknikprogrammet. Han berättar om att i alla tider har människan utvecklat maskiner som effektiviserar och automatiserar vanliga arbetsuppgifter. Med AI-assistenter (botar) kan man förstärka och förenkla uppgifter som innehåller texter, bilder, ljud, kod och filmer. I webbinariet beskriver Lennart hur dessa assistenter är en del av dagens undervisning på teknikprogrammet. Lennart är lärarutbildare och forskare i teknikdidaktik med intresse för AI, programmering och teknikhistoria.

Teknik och estetik

Den här presentation beskriver hur vi inom grundlärarutbildningen genomför ett teknikprojekt där både estetik- och tekniklärare genomför undervisningen. Filmen ska ses som en inspiration hur man kan arbeta med teknikprojekt och teknikutveckling inom grundskolan och arbeta utifrån grundskolans kursplan i Teknik. Eleverna får öva på många värdefulla egenskaper som kreativitet och samarbete.

Uppfinning + miljö = sant

I teknikprojektet Uppfinning + miljö = sant låter Linda Myrberg sina elever i årskurs 9 arbeta med hållbar utveckling i teknikämnet. Här berättar hon om undervisningen där det centrala innehållet Teknik, människa och miljö - Tekniska lösningar och Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar står i fokus. Eleverna får bland annat kunskap om miljöproblem, de debatterar, de förbättrar en produkt ur hållbarhetsperspektiv och tittar på livscykelanalysen.
Video

Att utforska teknik i förskolan

Barn i förskolan ska få möjlighet att upptäcka och utforska tekniken i vardagen. Vilken teknik kan det handla om och hur kan man undervisa om den? I den här inspirationsföreläsningen sätter vi fokus på vardagstekniken och visar hur den kan utgöra innehåll för teknikundervisningen, såväl den planerade undervisningen som den mer spontana.

Pernilla Sundqvist, projektledare vid CETIS samt lektor i naturvetenskapens och teknikens didaktik, föreläser utifrån rubriken ”Att utforska teknik i förskolan”.

Barnböcker och sagor i teknikundervisningen

Barnböcker har en given plats i förskolans verksamhet, men kanske inte en helt självklar plats i ämnesundervisningen. Med den här föreläsningen vill vi visa hur barnlitteratur kan användas för teknikundervisningen, på olika sätt. Genom sin berättelse kan en barnbok skapa engagemang och nyfikenhet, och sätta in tekniken i ett sammanhang som barn kan känna igen sig i.

Under cirka 30 minuter föreläser Pernilla Sundqvist, projektledare vid CETIS samt lektor i naturvetenskapens och teknikens didaktik, utifrån rubriken ”Barnlitteratur som resurs för teknikundervisning”.

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Bygg och konstruktion har länge varit ett centralt inslag i förskolans verksamhet. På senare tid har det börjat komma mer och mer forskning på området. I det här webbinariet får vi träffa Johan Boström som nyligen disputerat med en avhandling om just bygg och konstruktion i förskolan. Han ville undersöka hur barns tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter. Vi får ta del av hans resultat och tankar kring hur de kan bidra till att utveckla förskolans undervisning.

Under cirka 30 minuter intervjuas Johan Boström, adjunkt vid Linnéuniversitetet, av Pernilla Sundqvist, projektledare vid CETIS

Här kan du läsa mer om Johans forskning. 

Rethinking construction in preschool: discerning didactic strategies in Swedish preschool activities
Who counts? Legitimate solutions in construction activities in preschool
Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter: En aktionsforskningsstudie i förskolan - doktorsavhandling

Presentation av materialet 200 timmar Teknik

I den här presentationen berättar Susanne Engström och Charlotta Nordlöf om inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik. Här ges en bakgrund till materialet, beskrivning av hur det är uppbyggt och en förklaring till hur det ska användas. Inspirationsmaterialet består av fem olika varianter som syftar till att inspirera lärare att få syn på helheten i sin teknikundervisning.

Presentation av Programmeringsboxen för förskolan

Här får du ta del av hur Strängnäs kommun arbetar med att utveckla programmeringsundervisningen på sina förskolor. Sarah Wolf Näsström, pedagogisk utvecklingsledare, och Bella Karlsson, försteförskollärare, har tagit fram en ”programmeringsbox” med material och tillhörande handledning. I webbinariet presenteras hur de arbetat med boxen, de visar delar av materialet och några övningar, samt hur de tänker kring programmering med förskolebarn och vad den undervisningen kan bidra till.

Till CETIS huvudsida