CETIS Lärresurser

CETIS ger kortare webbinarier, seminarier, workshops och inspelade informationstillfällen. Här lägger vi upp information, inspelade föreläsningar och webbinarier.

Nedan kan du se första delen av tre webbinarier för förskolan - Att utforska teknik i förskolan.  Där hittar du också information om kommande webbinarier för förskolan och grundskolan. 

Person håller DSLR-kamera i handhållet stativ med GoPro på armen. Foto Julia Avamotive, Pexels

Kommande webbinarier

Förskolan

Kommande innehåll för förskolan:
 

Innehåll: Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter
När: 22 november kl 15.30 - 16.00

Bygg och konstruktion har länge varit ett centralt inslag i förskolans verksamhet. På senare tid har det börjat komma mer och mer forskning på området. I det här webbinariet får vi träffa Johan Boström som nyligen disputerat med en avhandling om just bygg och konstruktion i förskolan. Han ville undersöka hur barns tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter. Vi får ta del av hans resultat och tankar kring hur de kan bidra till att utveckla förskolans undervisning.

Under cirka 30 minuter intervjuas Johan Boström, adjunkt vid Linnéuniversitetet, av Pernilla Sundqvist, projektledare vid CETIS. Därefter finns tid för frågor.

 

Grundskolan

Kommande innehåll för grundskolan:

Innehåll: Inspirationsmaterialet Stad i förändring – Tekniska system i staden
När: 19 oktober kl 15.30 - 16.00 via zoom. Länk meddelas inom kort. 

Webbinariet vänder sig till åk 4–6 och vi får lyssna till Claes Klasander som berättar hur ni kan använda Stad i förändring - Tekniska system i staden i er klass. Materialet innehåller undervisningsexempel kring tekniska system som omger oss i vardagsmiljön.

Innehåll: Inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik – Hur kan vi använda teknikämnets 200 timmar i grundskolan?
När: 29 november kl 15.30 – 16.00 via zoom. Länk meddelas inom kort. 

Charlotta Nordlöf och Susanne Engström berättar om materialet och ger inspiration kring den övergripande teknikplaneringen.

Inspelade webbinarium Visa/dölj innehåll

Att utforska teknik i förskolan

Barn i förskolan ska få möjlighet att upptäcka och utforska tekniken i vardagen. Vilken teknik kan det handla om och hur kan man undervisa om den? I den här inspirationsföreläsningen sätter vi fokus på vardagstekniken och visar hur den kan utgöra innehåll för teknikundervisningen, såväl den planerade undervisningen som den mer spontana.

Pernilla Sundqvist, projektledare vid CETIS samt lektor i naturvetenskapens och teknikens didaktik, föreläser utifrån rubriken ”Att utforska teknik i förskolan”.

Till CETIS huvudsida Visa/dölj innehåll