CETIS samverkar med landets lärarutbildningar, framför allt kring grundläggande kurser i teknik och vi arrangerar regelbundet nätverksträffar för lärarutbildare i Teknik. 

Det är dels ett sätt för oss verksamma i lärarutbildningen att bygga upp en något så när gemensam syn på ämnet, dels - och framför allt - kan vi tillsammans nå många fler aktiva lärare och blivande lärare i grundutbildningen. Personer står/sitter och diskuterar i stor lokal. Foto: Katarina Rehder

Kurser

Eftersom behovet av kompetensutveckling inom ämnet Teknik är mycket stort samlar vi här länkar till kurser och fortbildningar. Vi har samarbetat med landets lärarutbildningar kring framför allt grundläggande kurser i teknik. Det är dels ett sätt för oss verksamma i lärarutbildningen att bygga upp en något så när gemensam syn på ämnet, dels - och framför allt - kan vi tillsammans nå många fler aktiva lärare och blivande lärare i grundutbildningen.

Högskolan Dalarna

• Teknik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-6, sommarkurs
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, årskurs 4-6

Högskolan i Gävle

• Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 75 hp

Högskolan Halmstad

NO/Tekniklärande Fsk 15 hp (pdf)
Naturorienternade ämnen och Teknik för grundlärare F-3, 30 hp (pdf)
NO och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp (pdf)

Högskolan Kristianstad

Ämnesintegration och estetiska lärprocesser för grundlärare (GT) II - 7,5 hp
  Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap i teknik och kompetens att planera, leda, utveckla och utvärdera undervisning i teknikämnet i grundskolan.
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4-6, 30 hp
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg, 15 hp

Jönköping University

NO-Teknik för lärare årskurs 4-6 (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet, 30 hp
  Naturorienterande ämnen och teknik I-II för grundlärare F-3, 7,5 hp - ingår i programmet
Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3
  Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp - ingår i programmet
Grundlärare årskurs 4-6
Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp
  ingår i programmet Förskollärare

Karlstads universitet

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik, 7,5 hp

KTH, Stockholm

Se även Stockholms universitet, längre ned på sidan.
Rymden och hållbar utveckling, 3 hp (Distans)
• KPU 60 hp mot teknik och matematik på högstadiet
• Elektronik och programmering för rymdtillämpningar, 7,5 hp (Distans)
• Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Teknik för lärare i årskurs 7-9, 45 hp. Ingår i lärarlyftet

Linnéuniversitetet - Kalmar/Växjö

Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 7,5 hp

Fem personer står runt ett bord och tittar på material. Foto Pixaby Sanus AS

Linköpings universitet

Kurserna nedan ges vid avdelningen LEN (Lärande, Estetik, Naturvetenskap) som är en del av ISV (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier) på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Kurserna ges på distans och därmed helt utan campusträffar. Läs också mera på LiU Uppdragsutbildning.

Luleå tekniska universitet

Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3, 15 hp
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. Del 1, 15 hp
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. Del 2, 15 hp
Förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 hp
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning, 60 hp

Malmö universitet

Fristående kurser
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I, 15 hp
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II, 15 hp
• Teknik för lärare, åk 1-6, I, 7,5 hp
• Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik, 15 hp
Teknik för ämneslärare: Digital teknik, 15 hp
• Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning, 15 hp

Kompetensutveckling, fortbildning på uppdrag
•  RUC – Regionalt utvecklingscentrum - Malmö universitet
Lärarlyftet: Teknik för lärare i åk 1-3, 7,5 hp
Lärarlyftet: Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp

Mittuniversitetet

Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Mälardalens högskola

Teknikundervisning i förskolan - att konstruera och bygga tekniska lösningar, 2,5 hp
Teknikundervisning i förskolan - att utforska teknik i vardagen, 2,5 hp

Stockholms universitet

Se även KTH, Stockholm, högre upp på sidan.
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp
För mer information se:
Lärarutbildningsportalen/Stockholms universitet

Umeå universitet

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, 30 hp

Uppsala universitet

Teknik och naturvetenskap i förskolan - 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6 (30 hp)

Örebro universitet

Teknik för lärare, 7,5 högskolepoäng
- ingår i Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning årskurs 4-6, 30 högskolepoäng
- ingår i Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 4-6. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Till CETIS huvudsida