Lärarfortbildning inom ämnet teknik

Eftersom behovet av kompetensutveckling inom ämnet Teknik är mycket stort och CETIS är en förhållandevis liten organisation har vi valt att inte på egen hand erbjuda nationella kurser. Istället har vi samarbetat med landets lärarutbildningar kring framför allt grundläggande kurser i teknik. Det är dels ett sätt för oss verksamma i lärarutbildningen att bygga upp en något så när gemensam syn på ämnet, dels - och framför allt - kan vi tillsammans nå många fler aktiva lärare och blivande lärare i grundutbildningen.

Personer står/sitter och diskuterar i stor lokal. Foto Katarina Rehder

Kurser

Eftersom behovet av kompetensutveckling inom ämnet Teknik är mycket stort samlar vi här länkar till kurser och fortbildningar. Vi har samarbetat med landets lärarutbildningar kring framför allt grundläggande kurser i teknik. Det är dels ett sätt för oss verksamma i lärarutbildningen att bygga upp en något så när gemensam syn på ämnet, dels - och framför allt - kan vi tillsammans nå många fler aktiva lärare och blivande lärare i grundutbildningen.

 

Högskolan Dalarna

Teknik för grundlärare årskurs 1-6, 7,5 hp - Grundnivå - sommarkurs
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, årskurs 4-6

Högskolan i Gävle

Lärarlyftet - en väg till ämnesbehörighet -hig.se
Naturorienterande ämnen och teknik, åk 1-3 (1-15), 15 hp
Naturorienterande ämnen och teknik, åk 4-6 (1-30), 30 hp
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik, 240 hp
Teknik 1 för ämneslärare åk 7-9, 15 hp
Med betoning på teknikdidaktik.
Teknik 2 för ämneslärare åk 7-9, 15 hp
Elektronik, programmering samt mät och styr.

Högskolan i Halmstad

NO/Tekniklärande Fsk 15 hp (pdf)
Naturorienternade ämnen och Teknik för grundlärare F-3, 30 hp (pdf)
NO och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp (pdf)

Högskolan Kristianstad

Ämnesintegration och estetiska lärprocesser för grundlärare (GT) II - 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap i teknik och kompetens att planera, leda, utveckla och utvärdera undervisning i teknikämnet i grundskolan.
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4-6, 30 hp
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg, 15 hp

Jönköping University

NO-Teknik för lärare årskurs 4-6 (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet, 30 hp
Naturorienterande ämnen och teknik I-II för grundlärare F-3, 7,5 hp - ingår i programmet
Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp - ingår i programmet
Grundlärare årskurs 4-6
Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp
ingår i programmet Förskollärare

 

Karlstads universitet

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik, 7,5 hp

 

KTH, Stockholm

Se även Stockholms universitet, längre ned på sidan.
Rymden och hållbar utveckling, 3 hp (Distans)
• Elektronik och programmering för rymdtillämpningar, 7,5 hp (Distans)
• Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Teknik för lärare i årskurs 7-9, 45 hp. Ingår i lärarlyftet
Introduktion till programmering i visuell miljö
Introduktion till programmering i textbaserad miljö

 

Linnéuniversitetet - Kalmar/Växjö

Kurser sommar 2021
Teknikhistoria för lärare - 7,5 hp, 25% distans
Utomhusdidaktik inom teknik och biologi med inriktning mot barn i åldrarna 6-12 år - 7,5 hp, 50% Kalmar

Kurser hösten 2021
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 1 till 3, ingår i lärarlyftet - 15 hp, 25 % distans/campus
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 1 till 3, ingår i lärarlyftet - 15 hp, 25% heldistans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4 till 6 - 30 hp, 100% campus
Datalogiskt tänkande för utbildning och lärande - 5 hp, 17% distans
Strategisk digital kompetens 5 hp, 17% distans

Fem personer står runt ett bord och tittar på material. Foto Pixaby Sanus AS

Linköpings universitet

Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp - LiU:s webbplats
Kursen vänder sig främst till dig som är verksam som tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 eller specialskolans årskurs 5–10, men är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

Kurserna nedan ges vid avdelningen LEN (Lärande, Estetik, Naturvetenskap) som är en del av ISV (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier) på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Kurserna ges på distans och därmed helt utan campusträffar.
Teknik för lärare åk 1-3, 7,5 hp - ingår i Lärarlyftet II
Teknik för lärare åk 4-6, 7,5 hp - ingår i Lärarlyftet II

Luleå tekniska universitet

Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3, 15 hp
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. Del 1, 15 hp
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. Del 2, 15 hp
Förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning

Innehåll moment 3 Naturvetenskap och teknik i förskolan.
Kreativt skapande i bild och teknik, 15 hp
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90 hp

Malmö universitet

Fristående kurser
Fler vägar in i läraryrket
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I, 15 hp
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II, 15 hp
• Teknik för lärare, åk 1-6, I, 7,5 hp
• Teknik för ämneslärare: Grundkurs, 15 hp
Teknik för ämneslärare: Digital teknik, 15 hp
• Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning, 15 hp

 

Kompetensutveckling, fortbildning på uppdrag
RUC – Regionalt utvecklingscentrum - Malmö universitet
Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp
Lärarlyftet: Teknik för lärare i åk 1-3, 7,5 hp
Lärarlyftet: Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp

Kurser inom program - Malmö universitet
Ämneslärarutbildning i teknik (kurskoder: TL214c, TL215c, TL216c)
Grundlärarutbildning: Grundskolan årskurs 4-6 (kurskoder: NO231b, NO27b, NO734b)

Mittuniversitetet

Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

 

Mälardalens högskola

Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, del 1
Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, naturorienterande ämnen och teknik
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, naturorienterande ämnen och teknik
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, naturorienterande ämnen och teknik (verksamhetsintegrerad)
• Självständigt arbete 2 för grundlärare 4-6, naturorienterande ämnen och teknik

 

Stockholms universitet

Se även KTH, Stockholm, högre upp på sidan.
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp
För mer information se:
Lärarutbildningsportalen/Stockholms universitet

 

Umeå universitet

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare årskurs 4-6. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, 30 hp

 

Uppsala universitet

Teknik och naturvetenskap i förskolan - 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6 (30 hp)

Örebro universitet

Teknik för lärare, 7,5 högskolepoäng
- ingår i Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning årskurs 4-6, 30 högskolepoäng
- ingår i Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 4-6. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp
Läs mer om ovanstående kurs:
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 4-6. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Till CETIS huvudsida Visa/dölj innehåll