20 May 2024

Civilia emergency responders (CIP) are volunteers who, according to an agreement with the rescue service and after training, are alerted for a first response in the event of, for example, fires, traffic accidents and cardiac arrest. The alerting, how it takes place and what information it contains is central.

Picture of Anna Follin and the app.
Anna Follin and the app.

Anna Follin has written a master's thesis on the subject which is now published in report form by CARER:
- My report describes a user-centered study about the digital tools that civilian response personnel (CIP) in Sweden use today, as well as presenting a design proposal for a unified system from a UX design perspective, says Anna.

The CIP concept is now being introduced by many rescue services in the country and the development of user-friendly alerting is of great importance going forward.

Frivilliga hjältar i fokus – En studie om civila insatspersoners användarupplevelse av applikationer och hur deras deltagande i räddningstjänstens
arbete kan underlättas genom UX-design.

 

Contact 

Anna Follin: annafollin@live.com 

 

Latest news from LiU

Students and teachers in a classroom.

Simple methods made teachers better at teaching

All teachers improved their teaching considerably after receiving visits and feedback from experts on their performance during lessons. This is shown in a report from Linköping University that compiled observations from 30 compulsory schools.

Cell culture flask under a microscope in a lab.

They grow nose tissue in the lab

LiU researchers are among the first in the world to have grown human nasal tissue from stem cells. It is used to study how different viruses infect the airways.

WASP extended with a new initiative: AI for Science

Knut and Alice Wallenberg Foundation grants SEK 70 million to WASP for a new initiative that promotes the uptake of AI based methodologies in academic research in Sweden.

Räddningstjänstens recension av ny rapport

Frivilliga hjältar i fokus

Recensent: Michael Wahlqvist, Verksamhetsstrateg, RTÖG

Mikael Wahlqvist.
Mikael Wahlqvist.Christian Ekstrand
"Jag tycker att denna studie är väldigt intressant. Hur ska en app vara designad och vilken information är viktig?
Kan detta bidra med en bättre upplevelse och att det blir enklare att navigera i en framtida app så är det väldigt positivt. Att de som har en erfarenhet av CIP har blivit intervjuade ser jag som en stor styrka i vad som fungerar för användaren och vad som användaren inte är behov av. Det finns annars en risk att det blir för mycket information eller pga utformning även blir otydligt.


Jag ser två viktiga delar i en app för CIP förutom information och utformning. Det ena är att det ska kunna gå att återkalla ett larm. Om situationen ändras eller att det tillkommer information som gör att vi inte vill att CIP ska åka på larmet så är det av största vikt att det går att återkalla larmet så att inte någon åker in i en situation som kan vara farlig. Den andra delen är att kunna positions-bestämma (geofencing) de som tar uppdragen. Detta för att både kunna veta hur många som åker, men framför allt att se var de är och hur långt de har till uppdraget.


Vad jag hade kunnat önska mer är att även appen från Heartrunner hade funnits med i studien för att se hur den står sig mot Safeland och SOS.larm.
Jag tycker att det designförslag som presenteras i studien innehåller flera bra saker och vad jag kan se så skulle tydligheten bli ännu bättre i utlarmningen. Jag tycker också att denna studie är en bra början för att ta nästa steg för utvecklarna av appar för denna typ av händelser."

Michael Wahlqvist
Verksamhetsstrateg, RTÖG