20 maj 2024

Civilia insatspersoner (CIP) är frivilliga som enligt avtal med räddningstjänst och efter utbildning larmas ut för en första respons vid exempelvis bränder, trafikolyckor och hjärtstopp. Utlarmningen, hur den sker och vad den innehåller för information är central.

Bild på Anna Follin och appen.
Anna Follin och appen.

Anna Follin har skrivit en masteruppsats i ämnet som nu publiceras i rapportform av CARER:

– Min rapport beskriver en användarcentrerad studie om de digitala verktyg som civila insatspersoner (CIP) i Sverige använder idag, samt presenterar ett designförslag på ett enhetligt system ur ett UX-designperspektiv, säger Anna.

CIP-konceptet införs nu av många räddningstjänster i landet och utvecklingen av användarvänlig utlarmning är av stor betydelse framöver.
Frivilliga hjältar i fokus – En studie om civila insatspersoners användarupplevelse av applikationer och hur deras deltagande i räddningstjänstens
arbete kan underlättas genom UX-design.

 

Kontakt

Anna Follin: annafollin@live.com 

 

Räddningstjänstens recension av ny rapport

Frivilliga hjältar i fokus

Recensent: Michael Wahlqvist, Verksamhetsstrateg, RTÖG

Mikael Wahlqvist.
Mikael Wahlqvist.Christian Ekstrand
"Jag tycker att denna studie är väldigt intressant. Hur ska en app vara designad och vilken information är viktig?
Kan detta bidra med en bättre upplevelse och att det blir enklare att navigera i en framtida app så är det väldigt positivt. Att de som har en erfarenhet av CIP har blivit intervjuade ser jag som en stor styrka i vad som fungerar för användaren och vad som användaren inte är behov av. Det finns annars en risk att det blir för mycket information eller pga utformning även blir otydligt.


Jag ser två viktiga delar i en app för CIP förutom information och utformning. Det ena är att det ska kunna gå att återkalla ett larm. Om situationen ändras eller att det tillkommer information som gör att vi inte vill att CIP ska åka på larmet så är det av största vikt att det går att återkalla larmet så att inte någon åker in i en situation som kan vara farlig. Den andra delen är att kunna positions-bestämma (geofencing) de som tar uppdragen. Detta för att både kunna veta hur många som åker, men framför allt att se var de är och hur långt de har till uppdraget.


Vad jag hade kunnat önska mer är att även appen från Heartrunner hade funnits med i studien för att se hur den står sig mot Safeland och SOS.larm.
Jag tycker att det designförslag som presenteras i studien innehåller flera bra saker och vad jag kan se så skulle tydligheten bli ännu bättre i utlarmningen. Jag tycker också att denna studie är en bra början för att ta nästa steg för utvecklarna av appar för denna typ av händelser."

Michael Wahlqvist
Verksamhetsstrateg, RTÖG

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.