Åldrande i ett föränderligt samhälle

Bild på en regnig upplyst gata, tagen genom ett fönster.
Lars-Christer Hydén

Kärnan i projektet är en forskningsdatainfrastruktur, livskursanalyser och prognoser för framtida senare liv med betoning ogynnsamhet, uteslutning och ojämlikhet.

Projektet ”Ageing in a changing society” tillhandahåller en datainfrastruktur för forskningsverksamhet, analyserar livskurser och levnadsvillkor för 50+-befolkningen  i Sverige. Dessutom underlättar det prognoser för olika födelsekohorter i det senare livet med fokus på livskvalitet.

Om projektet

Projektet "Åldrande i ett föränderligt samhälle" har etablerat en livslång forskningsdatainfrastruktur baserad på svenska registerdata från SCB och Socialstyrelsen från 1990 och framåt. 

Med utgångspunkt i detta analyserar projektet livsvillkor och levnadsförhållanden hos den svenska befolkningen med en ålder på 50+.

Projektet syftar till att underlätta prognoser för ökad livslängd och levnadsförhållanden under de kommande tio åren för olika födelsekohorter, med fokus på olika stadier i den senare delen av livet

Dessutom syftar detta forskningsprogram till att utvidga gränserna för kunskap om åldrande och tar hänsyn till påverkan från tidigare liv såväl som förändrade sociala strukturer, ekonomiska resurser och levnadskontext för åldrande människor.

Analyserna kommer att fokusera på livskvalitet med särskild tonvikt på riskfaktorer för ogynnsamhet och uteslutning ur ett ojämlikhetsperspektiv.

Mer forskning om åldrande och social förändring

Kontakta oss