Fotografi av Susanne Kelfve

Susanne Kelfve

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Min forskning handlar om äldre människors o(jäm)lika livsvillkor i skärningspunkten mellan individuella livslopp, samhällsstrukturer och socialpolitik.

Presentation

Min forskning handlar i huvudsak om ojämlikhet under den senare delen av livet mellan olika grupper i samhället.

Jag är intresserad av hur människors olika levnadsvillkor ser ut, hur dessa förändras över tid och vilken effekt dessa olikheter har för människors livskvalitet, hälsa och livslängd.

Jag är dessutom intresserad av metodfrågor i frågeundersökningar bland äldre personer, det vill säga, hur vi samlar in olika typer av datamaterial om äldre människors levnadsförhållanden. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det centralt att alla människor blir representerade i de datamaterial som ligger till grund för forskning och politiska beslut.

Jag arbetar i huvudsak med stora befolkningsstudier och register där vi undersöker mönster och samband mellan olika faktorer.

Publikationer

2024

Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2024) Age Differences in Unemployment Risk and Reemployment Outcomes in Late Working Life in Sweden Journal of Aging & Social Policy, s. 1-26 Vidare till DOI

2023

Gülin Öylü, Chiara Natalie Focacci, Luis Serratos-Sotelo, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) When we were young: how labour market attachment during mid-life affects labour market exit International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 245-262 Vidare till DOI
Chiara Natalie Focacci, Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) The value of pension reforms for late working life: evidence from Sweden International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 79-89 Vidare till DOI

Organisation

Kollegor