Fotografi av Andreas Motel-Klingebiel

Andreas Motel-Klingebiel

Professor

Social ojämlikhet, livslopp och social förändring utgör en ram för äldreforskning om levnadsstandard, åldersdiskriminering och ålderism, fattigdom och uteslutning, arbete och pensionering, socialt deltagande, generationsrelationer och teknik.

Forskning inriktad på det ömsesidiga beroendet mellan samhällsprocesser, livslopp och åldrande

Viktiga perspektiv är mångfald, fördelning och social ojämlikhet, livslopp och individuell utveckling liksom social och kulturell förändring.

Det är viktigt att förbättra förståelsen för åldrande och de sociala konsekvenserna av demografiska förändringar såsom varande kärnfrågor i samhällsvetenskap, socialpolitik och samhälle. Forskningen om åldrande är ett övervägande tvärvetenskapligt område snarare än en egen disciplin. Det kräver både ämnesvetenskaplig excellens och ett ständigt tvärvetenskapligt inflöde, utbyte och stimulans, om forskningen ska bli verkligt relevant.

Andreas Motel-Klingebiel är professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitets avdelning Åldrande och social förändring (ASC). Han är sociolog och gerontolog. Innan han tackade ja till den här rollen i Sverige var han forskningsledare och biträdande chef vid tyska Centrum för gerontologi (DZA) i Berlin, där han ledde arbetet med den tyska åldrandeundersökningen (DEAS). Andreas Motel-Klingebiel fick sin doktorsexamen i sociologi från Berlins fria universitet, och har undervisat i gerontologi och sociologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin och universitetet i Vechta.

Han är avdelningschef för Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, vice ordförande i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och redaktör för The Journal of Aging and Social Change. 

Andreas Motel-Klingebiel har stor erfarenhet av kvantitativ forskning. Hans arbete är inriktat mot det ömsesidiga beroendet mellan social förändring, livslopp, mänskligt åldrande och ålderdom med tonvikt på livskvalitet, mångfald, fördelning, social ojämlikhet och utanförskap. Hans nuvarande forskning fokuserar på arbetsliv, pensionssystem, omsorgssystem, IKT och åldersdiskriminering ur ett livslopps- och mångfaldsperspektiv.

Publikationer

2024

Arianna Poli, Annika Heuer, Andreas Motel-Klingebiel (2024) Differential Older Workers' Experience with Technology-related Changes during the COVID-19 Pandemic Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 14 Vidare till DOI
Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2024) Age Differences in Unemployment Risk and Reemployment Outcomes in Late Working Life in Sweden Journal of Aging & Social Policy, s. 1-26 Vidare till DOI

2023

Gülin Öylü, Chiara Natalie Focacci, Luis Serratos-Sotelo, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) When we were young: how labour market attachment during mid-life affects labour market exit International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 245-262 Vidare till DOI
Chiara Natalie Focacci, Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) The value of pension reforms for late working life: evidence from Sweden International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 79-89 Vidare till DOI
Arianna Poli, Susanne Kelfve, Katarina Berg, Andreas Motel-Klingebiel (2023) Old-age diversity is underrepresented in digital health research: findings from the evaluation of a mobile phone system for post-operative progress monitoring in Sweden Ageing & Society, Vol. 43, s. 2264-2286 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprogram, projekt och forskningsnätverk

Spegel vid Högny Spa Borensberg

GENPATH - Ett livsloppsperspektiv på könsskillnader inom social exkludering i ålderdomen

Projektet GENPATH analyserar könsskillnader i social exkludering i hela Europa och söker dess rötter och konsekvenserna som följer för hälsa och välbefinnande i ålderdomen.

EuroAgeism (ITN EuroAgeism) teaser image

EuroAgeism (ITN EuroAgeism)

EuroAgeism är ett internationellt mångvetenskapligt, multi-sektoriellt och policy inriktat forskningsnätverk. Centralt är avancerad forskning och utbildningen av en ny generation “Early Stage Researchers” (ESRs) inom området ålderism.


EuroAgeism (ITN EuroAgeism)

Mobil digital utbildning för direktvårdare som arbetar med strokeöverlevande - iTRAIN

I projektet iTRAIN utvecklas och testas ett innovativt yrkesutbildningspaket för direkt vårdpersonal i sex europeiska länder. Paketet består av bland annat handböcker, mobilbaserade spel och onlinekurser.


Läs mer om iTRAIN

Forskning

Övrig samverkan i urval

Samarbetspartners, organisationer och nätverk

Nyheter

Organisation