Fotografi av Andreas Motel-Klingebiel

Andreas Motel-Klingebiel

Professor, Avdelningschef

Social ojämlikhet, livslopp och social förändring utgör en ram för äldreforskning om levnadsstandard, åldersdiskriminering och ålderism, fattigdom och uteslutning, arbete och pensionering, socialt deltagande, generationsrelationer och teknik.

Forskning inriktad på det ömsesidiga beroendet mellan samhällsprocesser, livslopp och åldrande

Viktiga perspektiv är mångfald, fördelning och social ojämlikhet, livslopp och individuell utveckling liksom social och kulturell förändring.

Det är viktigt att förbättra förståelsen för åldrande och de sociala konsekvenserna av demografiska förändringar såsom varande kärnfrågor i samhällsvetenskap, socialpolitik och samhälle. Forskningen om åldrande är ett övervägande tvärvetenskapligt område snarare än en egen disciplin. Det kräver både ämnesvetenskaplig excellens och ett ständigt tvärvetenskapligt inflöde, utbyte och stimulans, om forskningen ska bli verkligt relevant.

Andreas Motel-Klingebiel är professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitets avdelning Åldrande och social förändring (ASC). Han är sociolog och gerontolog. Innan han tackade ja till den här rollen i Sverige var han forskningsledare och biträdande chef vid tyska Centrum för gerontologi (DZA) i Berlin, där han ledde arbetet med den tyska åldrandeundersökningen (DEAS). Andreas Motel-Klingebiel fick sin doktorsexamen i sociologi från Berlins fria universitet, och har undervisat i gerontologi och sociologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin och universitetet i Vechta.

Han är avdelningschef för Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, vice ordförande i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och redaktör för The Journal of Aging and Social Change. 

Andreas Motel-Klingebiel har stor erfarenhet av kvantitativ forskning. Hans arbete är inriktat mot det ömsesidiga beroendet mellan social förändring, livslopp, mänskligt åldrande och ålderdom med tonvikt på livskvalitet, mångfald, fördelning, social ojämlikhet och utanförskap. Hans nuvarande forskning fokuserar på arbetsliv, pensionssystem, omsorgssystem, IKT och åldersdiskriminering ur ett livslopps- och mångfaldsperspektiv.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Forskningsprogram, projekt och forskningsnätverk

Forskning

Övrig samverkan i urval

Samarbetspartners, organisationer och nätverk

Nyheter

Organisation