Fotografi av Andreas Motel-Klingebiel

Andreas Motel-Klingebiel

Professor

Social ojämlikhet, livslopp och social förändring utgör en ram för äldreforskning om levnadsstandard, åldersdiskriminering och ålderism, fattigdom och uteslutning, arbete och pensionering, socialt deltagande, generationsrelationer och teknik.

Forskning inriktad på det ömsesidiga beroendet mellan samhällsprocesser, livslopp och åldrande

Viktiga perspektiv är mångfald, fördelning och social ojämlikhet, livslopp och individuell utveckling liksom social och kulturell förändring.

Det är viktigt att förbättra förståelsen för åldrande och de sociala konsekvenserna av demografiska förändringar såsom varande kärnfrågor i samhällsvetenskap, socialpolitik och samhälle. Forskningen om åldrande är ett övervägande tvärvetenskapligt område snarare än en egen disciplin. Det kräver både ämnesvetenskaplig excellens och ett ständigt tvärvetenskapligt inflöde, utbyte och stimulans, om forskningen ska bli verkligt relevant.

Andreas Motel-Klingebiel är professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitets avdelning Åldrande och social förändring (ASC). Han är sociolog och gerontolog. Innan han tackade ja till den här rollen i Sverige var han forskningsledare och biträdande chef vid tyska Centrum för gerontologi (DZA) i Berlin, där han ledde arbetet med den tyska åldrandeundersökningen (DEAS). Andreas Motel-Klingebiel fick sin doktorsexamen i sociologi från Berlins fria universitet, och har undervisat i gerontologi och sociologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin och universitetet i Vechta.

Han är avdelningschef för Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, vice ordförande i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och redaktör för The Journal of Aging and Social Change. 

Andreas Motel-Klingebiel har stor erfarenhet av kvantitativ forskning. Hans arbete är inriktat mot det ömsesidiga beroendet mellan social förändring, livslopp, mänskligt åldrande och ålderdom med tonvikt på livskvalitet, mångfald, fördelning, social ojämlikhet och utanförskap. Hans nuvarande forskning fokuserar på arbetsliv, pensionssystem, omsorgssystem, IKT och åldersdiskriminering ur ett livslopps- och mångfaldsperspektiv.

Publikationer

2023

Gülin Öylü, Chiara Natalie Focacci, Luis Serratos-Sotelo, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) When we were young: how labour market attachment during mid-life affects labour market exit International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 245-262 Vidare till DOI
Chiara Natalie Focacci, Gülin Öylü, Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Kelfve (2023) The value of pension reforms for late working life: evidence from Sweden International journal of sociology and social policy, Vol. 43, s. 79-89 Vidare till DOI
Arianna Poli, Susanne Kelfve, Katarina Berg, Andreas Motel-Klingebiel (2023) Old-age diversity is underrepresented in digital health research: findings from the evaluation of a mobile phone system for post-operative progress monitoring in Sweden Ageing & Society, Vol. 43, s. 2264-2286 Vidare till DOI
Wenqian Xu, Lotta Aavikko, Eija Karnae, Honglin Chen, Muzawir Arief, Andreas Motel-Klingebiel, Ning An (2023) Navigating the COVID-19 pandemic: Learning experiences of an online Sino-Nordic doctoral summer school on aging Educational gerontology Vidare till DOI
George Pavlidis, Andreas Motel-Klingebiel, Marja Aartsen (2023) Exclusion from social relations in later life: on the gendered associations of social networks with mental wellbeing Aging & Mental Health, Vol. 27, s. 1313-1321 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprogram, projekt och forskningsnätverk

Spegel vid Högny Spa Borensberg

GENPATH - Ett livsloppsperspektiv på könsskillnader inom social exkludering i ålderdomen

Projektet GENPATH analyserar könsskillnader i social exkludering i hela Europa och söker dess rötter och konsekvenserna som följer för hälsa och välbefinnande i ålderdomen.

EuroAgeism (ITN EuroAgeism) teaser image

EuroAgeism (ITN EuroAgeism)

EuroAgeism är ett internationellt mångvetenskapligt, multi-sektoriellt och policy inriktat forskningsnätverk. Centralt är avancerad forskning och utbildningen av en ny generation “Early Stage Researchers” (ESRs) inom området ålderism.


EuroAgeism (ITN EuroAgeism)

Mobil digital utbildning för direktvårdare som arbetar med strokeöverlevande - iTRAIN

I projektet iTRAIN utvecklas och testas ett innovativt yrkesutbildningspaket för direkt vårdpersonal i sex europeiska länder. Paketet består av bland annat handböcker, mobilbaserade spel och onlinekurser.


Läs mer om iTRAIN

Forskning

Övrig samverkan i urval

Samarbetspartners, organisationer och nätverk

Nyheter

Äldre man vid dator

Forskning om exkludering i det sena arbetslivet får ytterligare 8,7 miljoner kronor

Hur kan det sena arbetslivet bli mer inkluderande och jämlikt? Det undersöker forskare i ett forskningsprogram som nu beviljats 8,7 miljoner kronor från Forte för att fortsätta i fas två.

Två kvinnor sitter på en bänk och tittar ut över vattnet.

Forskning ger nya perspektiv på social isolering bland äldre personer

Sociala relationer är viktiga för människan. Men det innebär inte att ensamhet alltid är skadlig. Ny forskning visar att relativt få äldre personer är ensamma och att en betydande del av dem är nöjda med sin ensamhet.

Ett flöde av människor som går. Bilden är suddig och visar på rörelse.

Fokus på åldrande och social förändring i nytt masterprogram

Världens befolkning lever allt längre. Vilka utmaningar och möjligheter innebär det? Hur skapar vi hållbara samhällen och säkerställer en äldre befolknings välbefinnande? I det nya programmet i åldrande och social förändring är de frågorna centrala.

Organisation