Avancerade tekniker för GHz-frekvenssyntes

Närbild av färgglad elektronisk komponent
Thor Balkhed

Frekvenssyntes används i många tillämpningar, från systemkonstruktion på kisel för kommunikation, till dataomvandlare och mätutrustning.

Denna forskning syftar till att förbättra den traditionella arkitekturen för frekvenssyntes, med hjälp av avancerade kalibreringsrutiner, bättre modellering och brusminskningsteknik som sub-sampling. Syftet är att sänka brusnivån för att förbättra prestanda i hela systemet.

Det framtida informationssamhället kommer att använda digital och trådlös teknik intensivt. Kunskapen som genereras från denna studie bidrar inte bara till forskarsamhället utan även för utveckling av nya produkter. Dessutom bidrar den till kurser och laborationer för studenter som är intresserade av radiofrekvenskretsar och systemkonstruktion.

Relaterat innehåll