Vi undersöker hur barn och unga som varit på flykt har det, och vad de behöver för att må bra i Sverige. Det här är en delstudie där vi intervjuar ungdomar som är mellan 18—25 år gamla, både de som flytt till Sverige och de som är födda här.

Anmäl dig till studien

Information om studien


Att kartlägga erfarenheter av våld, trauma och resiliens hos unga flyktingar och deras svenskfödda jämnåriga är del av vår större studie, Den långa resan. Vi undersöker hur barn och unga som varit på flykt har det, och vad de behöver för att må bra i Sverige. I den här delstudien ska vi intervjua ungdomar som är mellan 18—25 år gamla. Både ungdomar födda i Sverige och ungdomar födda utomlands. Vi som arbetar med studien är forskare på Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. 

Innan du anmäler dig

Du som är 18-25 år gammal och har kommit till Sverige på flykt — eller du som är 18-25 år utan de erfarenheterna — kan vara med i studien. Före intervjun kommer vi att berätta mer för dig om vad det innebär att vara med i vår studie.
Här är ett dokument med denna information samlad.

Varför vill vi göra den här studien?

Det finns alldeles för lite kunskap om hur barn och unga som varit på flykt mår. Framförallt vet vi för lite om vad de behöver för att må bra i Sverige. Vi hoppas på att få mer kunskap som kan hjälpa barn och unga på flykt i framtiden. 

Värt att tänka på

Barn och unga som blir intervjuade av oss får inga personliga fördelar. Syftet är att bidra till ökad kunskap om barn på flykt. Vi som intervjuar är alla vana vid att träffa barn och unga i olika livssituationer. Därför är vi förberedda på att träffa dig precis där du är. Om det under intervjun framkommer att du kanske behöver få mer stöd har vi kontaktvägar kan hänvisa dig vidare. Deltagaren får en ersättning på 300 kronor. 

Är det någon som det inte är lämpligt för? 

Nej, vi vill gärna träffa ungdomar på flykt med alla möjliga erfarenheter och bakgrunder eller svenskfödda jämnåriga. Men då intervjun går ut på att berätta om dig själv så är det viktigt att du känner dig okej med det.

Så går det till

 1. Du anmäler dig 
  När du anmält dig kollar vi snabbt att du tillhör målgruppen för studien. 
 2. Vi kontaktar dig och bokar in dig för intervju
  Vill du att vi ringer med tolk så skriver du in det i kontaktformuläret. Inför det kan det vara bra att du funderat på var du vill bli intervjuad. Vi intervjuar dig där du känner dig bekväm samt på en tid som fungerar bra för dig. 

 3. Genomgång av information och samtycke
  Om du vill vara med i studien fyller du i något som kallas samtycken. Det innebär att du, eller ni, godkänner att vara med i studien.


 4. Intervjun 

  Intervjun görs med eller utan tolk på det språk du känner dig mest bekväm med och tar cirka en timme lite beroende på hur mycket du har att berätta. Under intervjun får du frågor om ditt liv, dina erfarenheter samt om hur du mår nu. Känner du att något är för privat att svara på så berättar du det. Vi kommer även fråga om vi får ta ett hårprov och salivprov för att mäta stress.
 5. Vi forskar
  Vi sammanställer sedan dina och andras svar för att lära oss mer om olika saker. Exempelvis vad som verkar göra att barn på flykt mår bättre. Efter det skriver vi något som kallas vetenskapliga artiklar och presenterar forskningen för så många vi kan. 

FAQ

Om du känner dig osäker på något så är du välkommen att kontakta oss. Här nedan kan du läsa svar på några av de funderingar som kan uppstå. 

Vad ställer vi för frågor? 

Vi ställer frågor om många olika saker. Bland annat erfarenheter av våld, hälsa, din vardag och hur den fungerar. Men även kring din bakgrund som ex. om du går i skolan, din ålder osv. 

Kan någon annan veta att jag svarat? 
Nej, ingen annan utom forskarna i studien vet att du har svarat. Dina uppgifter är skyddade av lagstiftning och vi får inte dela med oss av dem till någon annan. 

Kan jag ångra mig om jag inte längre vill vara med i studien? 
Ja, du kan när som helst ångra dig. Även efter intervjun är slut kan du höra av dig till oss så tar vi bort dina uppgifter.

Finns det några risker med att vara med? 
Vi vet inte om några risker med att vara med. Några frågor kan absolut vara känsliga för en del unga. Andra har sagt till oss att de tyckte att det var viktigt att få svara på dom frågorna. Om det skulle vara så att någon fråga känns jobbig för dig kan du säga att du inte vill svara på den. Då hoppar vi bara över den.

Vad gör vi med dina svar? 
De som deltar i studien är anonyma och när intervjun är gjord avidentifieras materialet. Materialet förvaras inlåst eller i en krypterad fil. Materialet och kodnycklar förstörs efter tio år. Som deltagare i studien har man rätt att en gång per år kostnadsfritt få reda sina personuppgifter som finns registrerade om en i projektet. Man har också rätt att få en felaktig uppgift ändrad.

Säkerhet 
Dina uppgifter, alltså allt du har berättat för oss, skyddas på en lösenordsbaserad server. Dina svar får en kod och kodnyckeln förvaras på ett annat ställe än själva svaren. 

Ersättning
Deltagaren får en ersättning på 300 kronor i form av presentkort.

Kan man få se forskningen som kommer ut av studien? 
Ja, absolut. All forskning kommer att publiceras här på hemsidan. Vi kommer även att föra enklare sammanfattningar av forskningen för barn och unga på flera olika språk. Vill du veta mer om våra resultat eller har andra frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Kontakter