Psykos är en av de mest allvarliga psykiatriska sjukdomar som ofta leder till en betydande funktionsnedsättning samt stort mänskligt lidande.

Hos barn under tonåren är psykossjukdomar mycket ovanliga, men det finns data som antyder att olika typer av isolerade psykotiska symptom är relativt vanliga. Dessa är mest frekventa hos barn med en samtida annan psykisk sjukdom t.ex. depression. Därutöver vet vi att förekomsten av psykotiska symptom är kopplad till olika typer av problem i barnets uppväxt, miljö och trauma. I dagsläget vet vi inte exakt hur barnens psykotiska symptom skall tolkas i ett kliniskt sammanhang.

Viktiga frågeställningar att besvara härvidlag är bland annat:

  1. medför vissa typer av psykossymptom hos barn en större eller mindre risk för problem senare
  2. vad är mekanismerna för hur psykotiska symptom ogynnsamt kan påverkan den mentala hälsan
  3. och detta sagt, kan vi på något sätt förhindra eller lindra de negativa konsekvenserna av dessa symptom?

I vår forskning fokuserar vi på analys av biomarkörer för psykisk sjukdom i olika patientkohorter. Vi kartlägger bland annat vissa immunologiska förändringar som sker hos barn med psykotiska symptom. Ny kunskap om biomarkörer kan tillsammans med kliniska data hjälpa till att identifiera och behandla barn och patienter i ett tidigare stadium och på sikt leda till mer effektiva interventioner.


Forskning

Nyheter

Publikationer

Publikationer i DiVA

2023

Helena Frielingsdorf Lundqvist, Anna Sarkadi, Sissela Nutley, Laura Korhonen, Tobias Alfvén, Sara Wide Gustafsson, Sofia Lindstrand, Hanna Henriksson, Josef Milerad, Stefan Swartling Peterson (2023) Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom Svenska Dagbladet

2022

Om mig

CV

  • Centrumchef för Barnafrid 2019-
  • Forskningschef NSC och Psykiatricentrum, Region Östergötland 2018-
  • Professor i barn- och ungdomspsykiatri 2018-
  • Docent 2005
  • Doktor i medicinsk vetenskap 2002
  • Läkarexamen 1999

Nätverk

Organisation