Fotografi av Laura Korhonen

Laura Korhonen

Professor, Avdelningschef

Jag är professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef för det nationella kunskapscentret Barnafrid.

Psykos är en av de mest allvarliga psykiatriska sjukdomar som ofta leder till en betydande funktionsnedsättning samt stort mänskligt lidande.

Hos barn under tonåren är psykossjukdomar mycket ovanliga, men det finns data som antyder att olika typer av isolerade psykotiska symptom är relativt vanliga. Dessa är mest frekventa hos barn med en samtida annan psykisk sjukdom t.ex. depression. Därutöver vet vi att förekomsten av psykotiska symptom är kopplad till olika typer av problem i barnets uppväxt, miljö och trauma. I dagsläget vet vi inte exakt hur barnens psykotiska symptom skall tolkas i ett kliniskt sammanhang.

Viktiga frågeställningar att besvara härvidlag är bland annat:

  1. medför vissa typer av psykossymptom hos barn en större eller mindre risk för problem senare
  2. vad är mekanismerna för hur psykotiska symptom ogynnsamt kan påverkan den mentala hälsan
  3. och detta sagt, kan vi på något sätt förhindra eller lindra de negativa konsekvenserna av dessa symptom?

I vår forskning fokuserar vi på analys av biomarkörer för psykisk sjukdom i olika patientkohorter. Vi kartlägger bland annat vissa immunologiska förändringar som sker hos barn med psykotiska symptom. Ny kunskap om biomarkörer kan tillsammans med kliniska data hjälpa till att identifiera och behandla barn och patienter i ett tidigare stadium och på sikt leda till mer effektiva interventioner.


Forskning

Nyheter

Publikationer

Publikationer i DiVA

2024

Andreas Jud, Lakshmi Neelakantan, Miroslav Rajter, Troels Græsholt-Knudsen, Andreas Witt, Athanasios Ntinapogias, Catherine Quantin, Laura Korhonen, Maria Roth, Ieva Daniunaite, Leonor Bettencourt Rodrigues, Sadhbh Whelan, Joanna Włodarczyk, Gabriel Otterman (2024) The Nature and Scope of Reported Child Maltreatment in Euro-CAN Countries: Current Evidence and Future Opportunities International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice Vidare till DOI
Gabriel Otterman, Ulugbek B. Nurmatov, Ather Akhlaq, Laura Korhonen, Alison M. Kemp, Aideen Naughton, Martin Chalumeau, Andreas Jud, Mary Jo Vollmer Sandholm, Eva Mora-Theuer, Sarah Moultrie, Diogo Lamela, Nara Tagiyeva-Milne, Joanne Nelson, Jordan Greenbaum (2024) Clinical care of childhood sexual abuse: a systematic review and critical appraisal of guidelines from European countries The Lancet Regional Health: Europe, Vol. 39, Artikel 100868 Vidare till DOI
Erica Mattelin, Natalie Söderlind, Laura Korhonen (2024) "You cannot just stop life for just that": a qualitative study on children's experiences on refugee journey to Sweden European Child and Adolescent Psychiatry Vidare till DOI
Erik Aspeqvist, Hedvig Andersson, Laura Korhonen, Örjan Dahlström, Maria Zetterqvist (2024) Measurement and stratification of nonsuicidal self-injury in adolescents BMC Psychiatry, Vol. 24, Artikel 107 Vidare till DOI
Erica Mattelin, Paidar Kristina, Natalie Söderlind, Frida Fröberg, Laura Korhonen (2024) A systematic review of studies on resilience and risk and protective factors for health among refugee children in Nordic countries European Child and Adolescent Psychiatry, s. 667-700 Vidare till DOI

2023

Laura Korhonen, Linnéa Lindholm, Maria Lindersson, Ann-Charlotte Münger (2023) The Inclusion of Children in Public Enquiries on Violence, Health and Welfare: The Example of Sweden Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors: Concepts, Ethics, and Methods, s. 197-213 Vidare till DOI
Laura Korhonen, Elisabeth Paul, Karin Wåhlén, Liina Haring, Eero Vasar, Antti Vaheri, Dan Lindholm (2023) Multivariate analyses of immune markers reveal increases in plasma EN-RAGE in first-episode psychosis patients Translational Psychiatry, Vol. 13, Artikel 326 Vidare till DOI
Laura Korhonen, Erica Mattelin (2023) Inclusion of Children With Refugee Backgrounds in Research Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors: Concepts, Ethics, and Methods, s. 113-127
Gabriel Otterman, Ulugbek Nurmatov, Ather Akhlaq, Aideen Naughton, Alison Mary Kemp, Laura Korhonen, Andreas Jud, Mary Jo Vollmer Sandholm, Eva Mora-Theuer, Sarah Moultrie, Martin Chalumeau, Wouter A Karst, Jordan Greenbaum (2023) Appraisal of published guidelines in European countries addressing the clinical care of childhood sexual abuse: protocol for a systematic review BMJ Open, Vol. 13, Artikel e064008 Vidare till DOI
Helena Frielingsdorf Lundqvist, Anna Sarkadi, Sissela Nutley, Laura Korhonen, Tobias Alfvén, Sara Wide Gustafsson, Sofia Lindstrand, Hanna Henriksson, Josef Milerad, Stefan Swartling Peterson (2023) Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom Svenska Dagbladet

Om mig

CV

  • Centrumchef för Barnafrid 2019-
  • Forskningschef NSC och Psykiatricentrum, Region Östergötland 2018-
  • Professor i barn- och ungdomspsykiatri 2018-
  • Docent 2005
  • Doktor i medicinsk vetenskap 2002
  • Läkarexamen 1999

Nätverk

Organisation