Barns samspel, emotioner och socialisation

Barn som sitter på en bänk

Vårt intresse är barns moraliska och emotionella socialisation i familjer, förskola och skola, i Sverige och internationellt. Vi undersöker språkliga och kroppsliga praktiker och kulturella processer som formar barns vardagsmoral, konflikter, gråt, skratt och andra emotioner.


Forskare

Organisation