Fotografi av Asta Cekaite

Asta Cekaite

Professor

Asta Cekaites forskning handlar om barns samspel, kulturella socialisationsprocesser i familj, skola och förskola. Forskningsområden omfattar tvåspråkighet, kamratgruppens sociala processer, emotioner, vardagsmoral, och beröring i socialt samspel.

Barns socialt samspel, tvåspråkighet, socialisation och institutionella samtal

Asta Cekaites forskning handlar om barns samspel kopplat till kulturella och kommunikativa socialisationsprocesser i olika miljöer.

Forskningen profileras av etnografiska metoder och detaljerade videoanalyser för att kartlägga samspel mellan barn och mellan barn och vuxna samt hur barns lärande och socialisation utvecklas och förändras över tid. Centrala forskningsfrågor är vilken roll har emotioner för socialisation och socialt samspel; hur kropp och kroppslighet, och specifikt, beröring, ingår i barns socialisation.

Ett viktigt forskningsområde gäller barns flerspråkighet och hur den främjas både inom kamratgrupper och inom förskola, skola och familj.

Hennes forskning har också uppmärksammat kamratgruppens betydelse för socialisation och hur barn lär av varandra i olika kulturella aktiviteter. I ett internationellt samverkansprojekt om barnfamiljer i Sverige och USA, och förskolor i Sverige och Japan studerar hon olika former av socialisation som sker i samspelet mellan barn och vuxna. Kombinationen av longitudinella ansatser och detaljerade samspelsanalyser synliggör samverkan mellan vidare samhälleliga processer och barns vardagliga handlingar och upplevelser.

Forskningsområden

  • Barns tvåspråkighet
  • Kamratgruppens sociala processer
  • Barns emotioner
  • Vardagsmoral
  • Beröring i sociala samspel

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

2024

Asta Cekaite, Vivien Heller (2024) Uses of interpersonal touch in educational settings: Organizing social relations, participation, and learning Learning, Culture and Social Interaction, Vol. 46, Artikel 100816 Vidare till DOI
Asta Čekaitė, Madeleine Wirzén (2024) Social and Emotional Functions of Institutional Touch in the Relational Care of Young Children Child & Family Social Work Vidare till DOI
Maria Simonsson, Asta Čekaitė (2024) Den guidade leken som resurs Svenska som andraspråk i praktiken, s. 113-134
Anna Ekström, Asta Cekaite (2024) Children's touch in a Swedish preschool: touch cultures in peer group interaction International Journal of Early Years Education, Vol. 32, s. 103-121 Vidare till DOI

2023

Asta Čekaitė (2023) Känslor och konflikter Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan, s. 272-291
Juulia Suvilehto, Asta Cekaite, India Morrison (2023) The why, who and how of social touch NATURE REVIEWS PSYCHOLOGY, Vol. 2, s. 606-621 Vidare till DOI
Julia Katila, Asta Cekaite (2023) Trajectories of love: Affective reciprocity during kissing in the everyday life of romantic couples Journal of Pragmatics, Vol. 214, s. 38-53 Vidare till DOI
Asta Čekaitė, Marjorie Harness Goodwin (2023) Human Touch The New Wiley-Blackwell Companion to Linguistic Anthropology, s. 391-409

Böcker

Bokomslag för

"Embodied Family Choreography"

Goodwin, M. H. & Cekaite, A. (2018): Embodied Family Choreography: Practices of Control, Care and Mundane Creativity. London: Routledge.

Boken utforskar på djupet hur kroppslig interaktion och beröring spelar en central roll i att skapa och upprätthålla nära relationer inom familjen i dagens västerländska medelklasssamhälle. Genom användning av omfattande videoarkiv från USA och Sverige ger den en analys av hur våra sinnen, inklusive det visuella, auditiva och taktila, samverkar för att berika och stärka familjeband.

Länk till boken

Bokomslag för

"Touch in Social Interaction"

Cekaite, A. & Mondada, L. (Eds.) (2021). Touch in Social Interaction: Touch, Language and Body. London: Routledge.

Boken ger ett nytt perspektiv på beröringens roll. Den analyserar hur olika former av beröring organiseras i vardagliga, institutionella och professionella sammanhang, visar dess betydelse, och hur den samspelar med tal, ansiktsuttryck och kroppshållning. Boken ger rika exempel på sociala interaktioner där beröring spelar en central roll.

Länk till boken.

Bokomslag för Bokomslag för

"Children’s Peer Talk"

Cekaite, A., Blum-Kulka, S., Gröver, V. & Teubal, E. (Eds.)(2014). Children’s Peer Talk: Learning from each other. Cambridge: Cambridge University Press.

Både i och utanför klassrummet spenderar barn i alla åldrar tid med att interagera med sina kamrater. Denna samling samlar ett internationellt forskarteam för att dokumentera hur barns samtal med sina kamrater kan påverka deras socialisering. Den understryker att för att förstå hur barn lär sig i vardagliga situationer måste vi ta hänsyn till kamratgruppers kultur, kommunikation och aktiviteter.

Länk till boken.

CV

CV i korthet

2016
Avdelningschef, Tema Barn, Linköpings Universitet
2013
Professor, Tema Barn, Linköpings Universitet
2006
PhD, Tema Barn, Linköpings Universitet

Uppdrag

  • Co-editor Research on Children and Social Interaction
  • Ledamot Filosofiska fakultetens styrelse vid LiU

I media

Intervju av CaMP Anthropology med författarna Asta Cekaite och Marjorie Harness Goodwin, UCLA, om boken Embodied Family Choreography.

CaMP Anthropology

Handledning

Seminarieserie

Organisation