Barns socialt samspel, tvåspråkighet, socialisation och institutionella samtal

Asta Cekaites forskning handlar om barns samspel kopplat till kulturella och kommunikativa socialisationsprocesser i olika miljöer.

Forskningen profileras av etnografiska metoder och detaljerade videoanalyser för att kartlägga samspel mellan barn och mellan barn och vuxna samt hur barns lärande och socialisation utvecklas och förändras över tid. Centrala forskningsfrågor är vilken roll har emotioner för socialisation och socialt samspel; hur kropp och kroppslighet, och specifikt, beröring, ingår i barns socialisation.

Ett viktigt forskningsområde gäller barns flerspråkighet och hur den främjas både inom kamratgrupper och inom förskola, skola och familj.

Hennes forskning har också uppmärksammat kamratgruppens betydelse för socialisation och hur barn lär av varandra i olika kulturella aktiviteter. I ett internationellt samverkansprojekt om barnfamiljer i Sverige och USA, och förskolor i Sverige och Japan studerar hon olika former av socialisation som sker i samspelet mellan barn och vuxna. Kombinationen av longitudinella ansatser och detaljerade samspelsanalyser synliggör samverkan mellan vidare samhälleliga processer och barns vardagliga handlingar och upplevelser.

Forskningsområden

  • Barns tvåspråkighet
  • Kamratgruppens sociala processer
  • Barns emotioner
  • Vardagsmoral
  • Beröring i sociala samspel

Publikationer

2022

Asta Čekaitė (2022) Emotion Talking with children: handbook of interaction in early childhood education, s. 92-119

Forskningsprojekt

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor.

Forskningen syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige. 

Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar.

Forskargrupp

Asta Cekaite, projektledare
Olga Anatoli Smith, Polly Björk-Willén, Anna Ekström, Malva Holm Kvist, Anna Malmquist, Emilia Strid, Madeleine Wirsén, Emilia Zotevska, 

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, VR, Till framstående unga forskare. 

Om boken Embodied Family Choreography

CV

CV i korthet

2016
Avdelningschef, Tema Barn, Linköpings Universitet
2013
Professor, Tema Barn, Linköpings Universitet
2006
PhD, Tema Barn, Linköpings Universitet
1998
MA (Scandinavian philology) Vilnius University
1996
BA (Lithuanian philology, Scandinavian philology), Vilnius University

Uppdrag

  • Co-editor Research on children and social interaction
  • Ledamot i LIUs Filosofiska fakultetens styrelse
  • Vetenskapsrådet, granskare av forskningsansökningar (2014-2016).

I media

Intervju av CaMP Anthropology med författarna Asta Cekaite och Marjorie Harness Goodwin, UCLA, om boken Embodied Family Choreography.

CaMP Anthropology

Handledning

Organisation