Biomolekylär och organisk elektronik

fluorescent proteinfilm under UV-ljus.

Vi undersöker framställning av nya ”gröna” material genom att förädla biopolymerer med tex luminiscenta eller elektriskt ledande material

Två viktiga utmaningar för att utveckla ett hållbart samhälle är ökad användning av material från ”gröna” råvaror, och utveckling av förnyelsebara energikällor. Vid enheten biomolekylär och organisk elektronik (EFM-BIO) försöker vi finna nya lösningar på dessa utmaningar genom forskning kring dels 1) användning av biomolekyler inom områden som organisk elektronik och fotonik, och 2) solceller tillverkade från organiska molekyler inklusive polymerer.

Vi undersöker framställning av nya ”gröna” material genom att förädla biopolymerer med tex luminiscenta eller elektriskt ledande material, och undersöker användning av sådana material i tex lysdioder, batterier, eller nya typer av energikällor. Vi har även projekt där vi undersöker användning av biopolymerer inom vattenrening.

Vad gäller forskningen kring solceller studerar vi strukturbildning när lösningar av organiska molekyler bildar fasta filmer, samt korrelationen mellan struktur och solcellens prestanda. Vi undersöker även mekanismer som leder till energiförluster i organiska solceller, för att med hjälp av denna kunskap kunna förbättra solcellers prestanda. Vi studerar även hybrider mellan solceller och system för energilagring med avsikt att utveckla komponenter som kan fungera som energikällor även i avsaknad av solljus.

Publikationer

2023

2022

Kontakt

Organisation