Olle Inganäs

Professor

Presentation

Publikationer

2023

Annick Anctil, Meghan N. Beattie, Christopher Case, Aditya Chaudhary, Benjamin D. Chrysler, Michael G. Debije, Stephanie Essig, David K. Ferry, Vivian E. Ferry, Marina Freitag, Isaac Gould, Karin Hinzer, Harald Hoppe, Olle Inganäs, Lethy Krishnan Jagadamma, Min Hun Jee, Raymond K. Kostuk, Daniel Kirk, Stephan Kube, Minyoung Lim, Joseph M. Luther, Lorelle Mansfield, Michael D. Mcgehee, Duong Nguyen Minh, Preeti Nain, Matthew O. Reese, Angele Reinders, Ifor D. W. Samuel, Wilfried van Sark, Hele Savin, Ian R. Sellers, Sean E. Shaheen, Zheng Tang, Fatima Toor, Ville Vaehaenissi, Ella Wassweiler, Emily L. Warren, Vincent R. Whiteside, Han Young Woo, Gang Xiong, Xitong Zhu (2023) Status report on emerging photovoltaics JOURNAL OF PHOTONICS FOR ENERGY, Vol. 13 Vidare till DOI
Amparo Fernandez-Benito, Juan Carlos Martinez-Lopez, Mohammad Javad Jafari, Niclas Solin, Jose Gabriel Martinez Gil, Daniel Garcia-Gimenez, Thomas Ederth, Olle Inganäs, Javier Carretero-Gonzalez (2023) Green and Scalable Biopolymer-Based Aqueous Polyelectrolyte Complexes for Zinc-Ion Charge Storage Devices ChemElectroChem, Vol. 10, Artikel e202300327 Vidare till DOI
Xabier Rodriguez Martinez, Sergi Riera Lorente, Luis Ever Aguirre, Mariano Campoy-Quiles, Hans Arwin, Olle Inganäs (2023) Laminated Organic Photovoltaic Modules for Agrivoltaics and Beyond: An Outdoor Stability Study of All-Polymer and Polymer:Small Molecule Blends Advanced Functional Materials, Vol. 33, Artikel 2213220 Vidare till DOI
Xabier Rodriguez Martinez, Paula Hartnagel, Sergi Riera Lorente, Gulzada Beket, Thomas Osterberg, Feng Gao, Thomas Kirchartz, Olle Inganäs (2023) Air Processing of Thick and Semitransparent Laminated Polymer:Non-Fullerene Acceptor Blends Introduces Asymmetric Current-Voltage Characteristics Advanced Functional Materials, Vol. 33, Artikel 2301192 Vidare till DOI

2022

Yanfeng Liu, Qunping Fan, Heng Liu, Ishita Jalan, Yingzhi Jin, Jan van Stam, Ellen Moons, Ergang Wang, Xinhui Lu, Fengling Zhang, Olle Inganäs (2022) In Situ Optical Spectroscopy Demonstrates the Effect of Solvent Additive in the Formation of All-Polymer Solar Cells The Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 13, s. 11696-11702 Vidare till DOI

Nyheter

Linköpings universitet skylt.

Två nya Wallenberg Scholars vid LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex LiU-forskare förlängda perioder. Varje forskare får mellan 18 och 20 miljoner kronor i fem år.

Mikhail Vagin och Penghui Ding arbetar i laboratoriet.

I labben finns det fossilfria

Övergången till fossilfrihet går inte över en natt, men den kan gå betydligt snabbare än nu. Tekniken finns och är i många fall även ute på marknaden eller på väg ut. I Linköpings universitets laboratorier finns hopp för framtiden.

Qingzhen Bian

Kvantmekaniska fenomen styr i organiska solceller

Forskare vid LiU har upptäckt ett kvantmekaniskt fenomen som påverkar bildandet av fria laddningar i de organiska solcellerna. ”Kan vi förstå på djupet vad det är som händer kan vi också öka effektiviteten”, säger Olle Inganäs, professor emeritus.