De senaste åren har förlossningsbristningar efter vaginal förlossning fått ökad uppmärksamhet, men kunskapen kring andra gradens förlossningsbristningar är fortfarande begränsad.

Det här projektet undersöker vårdsökares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar och attityder till kvinnlig kroppslighet och kroppsliga funktioner i vårdens vardag. Projektet väntas visa hur vårdsökares och vårdgivares erfarenheter och perspektiv kan synliggöras och komma till användning för att förbättra vården och bidra till vård på lika villkor.

Vi söker deltagare till forskningsintervjuer

Vi söker nu vårdpersonal med erfarenhet av att arbeta med andra gradens förlossningsbristningar för deltagande i en intervjustudie.

Vi söker dig som:

  • för närvarande eller de senaste 5 åren har arbetat med andra gradens förlossningsbristningar.
  • i ditt arbete med andra gradens förlossningsarbete har haft patientkontakt.

Vad det innebär att delta

Under intervjun, som beräknas ta en timme, ber vi deltagaren att berätta om utmaningar och möjligheter i sitt arbete vad gäller förlossningsbristningar, patientmöten, och framtida utveckling. Intervjun kan därmed komma att beröra sådant som upplevs som svårt eller negativt i arbetet men också det som upplevs som enkelt och positivt. Deltagaren bestämmer själv vilka frågor som hen vill svara på och kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Intervjun kan genomföras på plats eller digitalt.

Anmälan för fullständig information om deltagande

Mer information om deltagande finns här, du ombeds att fylla i hur du helst vill bli kontaktad

Vid frågor kontakta ansvarig forskare
Lisa Guntram
lisa.guntram@liu.se
Telefon: 013-28 58 23 / 0700 850613

Information om forskningshuvudman och forskargruppen
Forskningshuvudman (samt personuppgiftsansvarig): Linköpings universitet
Forskargruppen: Lisa Guntram (projektledare, LiU), Lisa Lindén (Chalmers tekniska högskola), Jenny Gleisner (LiU).

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Mer om forskningsprojektet

Kontakt