Verksamhetsåret 2020 inleddes precis som vanligt men snabbare
än någon kunnat ana förändrades det mesta. Den största delen av året präglades av coronapandemin, något som förstås även påverkade verksamheten vid CKS.

Året inleddes med att CKS kommundag arrangerades på Campus Norrköping i februari, bara någon månad innan pandemin bröt ut på allvar. Kommundagen, som hade tema ”Utmaningar för stad och land”, lockade nästan 100 deltagare. Därefter följde en rad digitala evenemang, bland annat CKS seminarieserie som annars ger oss möjlighet att komma ut till våra östgötska kommuner. Nu fick vi ses via Zoom istället, något som visade sig inte bara vara en nackdel. Det digitala formatet har gjort våra evenemang tillgängliga för fler deltagare från hela landet.

Forskningsmässigt var 2020 ett produktivt år. Flera forskningsprojekt har växlats upp, ansökningar har blivit beviljade och våra forskare har bland annat producerat ett tiotal rapporter i CKS rapportserie och flera artiklar i såväl nationella som internationella vetenskapliga tidskrifter.
Utöver detta fick CKS en ny föreståndare under året, styrelsen i dåvarande konstellation gjorde sitt sista år efter två år vid rodret och sammanlagt var 21 medarbetare knutna till CKS under delar av eller hela året. Det och mycket mer går att läsa om i CKS verksamhetsberättelse för 2020.
CKS befäster sin position som en efterfrågad miljö för kommunrelevant
forskning
Ur CKS verksamberättelse 2020

Det här är CKS