Cirkulära företag på landsbygden

Människor sitter i ett rum och lyssnar på en föreläsare.
Foto: Dalarna Science Park.

Detta projekt handlar om unga företag med cirkulära ambitioner inom entreprenöriella ekosystem på landsbygden. Med hjälp av en interaktiv forskningsmetod så kommer vi att fokusera på hur man kan stödja tillväxt och utveckling av sådana företag och entreprenörer.

Projektet tar sin utgångspunkt i ett nytt område inom hållbarhetsforskningen och avser att utveckla ny kunskap och insikter genom att:

  • Identifiera och kartlägga de utmaningar som unga företag med cirkulära ambitioner i vardagen möter och de aktiviteter som avser att stödja dessa företag.
  • Tillsammans med våra projektpartners utveckla nya såväl som existerande verktyg och metoder avsedda att stötta cirkulära företag och entreprenörer.
  • Identifiera och sprida goda exempel som visar hur man kan stödja unga företag med cirkulära ambitioner på landsbygden.

Projektet skapar stora möjligheter för de deltagande företagen och entreprenörerna att tillsammans med forskare och supportaktörer i ekosystemet utveckla skräddarsydda verktyg och tillvägagångssätt i syfte att stötta unga cirkulära företag på landsbygden.

Kontakt

Kort fakta om projektet

Samarbetsorganisationer

Projektet genomförs tillsammans med Blekinge Business Incubator, Dalarna Science Park och Startup
Norge.

Projekttid

2024 - 2026

Finansisär

Familjen Kamprads stiftelse

Relaterad forskning

Organisation