Kommunernas möjligheter i en utmanande tid. Det är temat för Centrum för kommunstrategiska studiers (CKS) kommundag som kommer att hållas digitalt via Zoom istället för på plats på Campus Norrköping som tidigare aviserats.

Kåkenhus i vinterskrud. Foto: Jenny Wallhoff

Den 23 mars 2023 är det dags för CKS kommundag 2023. Konferensen hålls digitalt via Zoom. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, inleder förmiddagen med en föreläsning om hur staten kan stötta och agera för kommunsektorn i utmanande tider. Vi får också en inblick i aktuell forskning på samma tema, forskning som förhoppningsvis kan stötta kommunerna i de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar de står inför i tider av ekonomisk oro och krig i vår närhet.

Kommunernas möjligheter i en utmanande tid

Plats: Digitalt via Zoom - klicka här för att ansluta till kommundagen

Tid: Torsdag den 23 mars 2023 kl. 9.30 - 12.15

Program:

9.30 - 10.30 Inledning och dagens huvudtalare Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

10.30 - 10.40 Skärmpaus och bensträckare

10.40 - 11.25 "Tid att följa upp – en enkät om hemtjänstens digitala mätsystem." FöreläsareLovisa Persson, universitetslektor i nationalekonomi vid Högskolan Kristianstad.

11.25 - 11.30 Skärmpaus och bensträckare

11.30 - 12.15 "Mellankommunalt samarbete - ändamålsenligt svar på kommunernas utmaningar?" Föreläsare: Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap och Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, båda vid CKS.

 

Huvudföreläsning

Hur kan staten agera för att underlätta för kommunsektorn?

Om föreläsningen: Vår huvudtalare kommer att prata om omvärldstryck, ekonomiska prognoser och kommunernas förutsättningar att handskas med de utmaningar som står för dörren. Hur ser kommunernas kapacitet ut, varierar den mellan landsdelar – och hur kan staten agera och stötta (och inte agera) för att underlätta för kommunsektorn?

Om föreläsaren: Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

Foto på Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR Foto HANS ALM

Kontakt