Välkommen till forskningsstudien "Att förebygga och hantera självskadebeteende i skolan". Här lämnar du ditt samtycke till att delta.

En tjej som håller en mobiltelefon i förgrunden Foto David BrohedeEr högstadieskola har valt att delta i ett projekt tillsammans med Linköpings universitet. Vi vill i denna studie undersöka om ett hälsofrämjande program till ungdomar i skolan kan öka välmående, psykisk hälsa och hjälpsökande beteende hos ungdomar och samtidigt minska självskadebeteende. Vi vill även undersöka om utbildning till lärare och föräldrar kan påverka bemötandet och kunskapen inom detta område. Det är viktigt att vi lär oss mer om hur vi kan förhindra psykisk ohälsa hos ungdomar.

För att ta del av mer information och lämna samtycke till att delta i studien, klicka dig vidare här nedan.

Lämna samtycke