Försökspersoner sökes

Är du intresserad av att delta i någon av våra forskningsstudier?

Läs om våra pågående studier nedan. Där hittar du information om vart du kan vända dig för att få mer detaljerad information om den specifika studien samt anmäla ditt intresse. 

Aktuella forskningsstudier vi rekryterar till just nu nedan

Vill du delta i en forskningsstudie om mänsklig beröring?

Syftet med den nu aktuella studien är att kartlägga förekomsten av olika biokemiska substanser i huden som kan förmedlas av olika slags hudberöring.

Vi söker nu friska män i åldern 18-55 år till studien som bedrivs av Smärt- och rehabiliteringscentrum i samarbete med Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap i Linköping.

Studien innebär att du gör ett besök hos oss omfattande totalt ca 2,5 timmar och inkluderar blodprovstagning.

Om du kan tänka dig att delta eller vill ha mer information ber vi dig skicka ett e-post meddelande till nedanstående adress. Du får då möjlighet att ställa frågor samt få mer detaljerad information före ställningstagandet till om du vill delta.

Deltagandet i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt. Du har rätt att när som helst under försöket avbryta ditt deltagande utan att ange orsak.

Ekonomisk ersättning utgår.

 

Ansvarig för studien är: Nazdar Ghafouri, PhD, Specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin, Smärt-och rehab centrum

Ditt intresse kan anmälas till forskningsassistent, Lotta.medling@liu.se

 

Vill du delta i en mikroneurografistudie om smärta?

Sökes: Vuxna och friska deltagare

Under experimentet kommer olika typer av stimuleringar att appliceras på huden. Vissa av stimuleringarna kan framkalla smärta av lätt till måttlig intensitet medan andra kan uppfattas som beröring.

Om du är intresserad av att delta, eller vill veta mer, var god kontakta Dorota Persson, dorota.persson@liu.se

Läs mer om studien här >>

 

Vill du delta i en magnetkamera-studie om de sociala aspekterna av beröring?

Sökes: Vi söker friska frivilliga i åldrarna 18-50.

I den här studien vill vi undersöka hur hjärnan aktiveras av social beröring och hur detta kan skilja sig åt mellan patienter med schizofreni och friska kontroller.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta Adam Enmalm, adam.enmalm@liu.se.

Läs mer om studien här >>

Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse? Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag?

Sökes: Personer i åldrarna 18 till 65 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Vi söker personer till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen.

Läs mer om PAPE studien här >>

 

Hur kan vi förstå psykotiska symtom och psykossjukdom?

Sökes: Ungdomar (13 – 17 år) och vuxna (18 – 40 år).

Anledningen till att en del människor drabbas av en psykossjukdom är fortfarande okänt. I denna studie kommer vi att leta efter biologiska tecken på sjukdom för att bli bättre på att diagnostisera psykossjukdomar tidigare och därmed kunna erbjuda rätt behandling tidigare. Studien kommer att genomföras på både vuxna och ungdomar och vi jämför patienter och en kontrollgrupp av personer utan psykossjukdom eller psykotiska symtom.

Läs mer om studien här >>