Är du intresserad av att delta i någon av våra forskningsstudier?Visa/dölj innehåll

Läs om våra pågående studier nedan. Där hittar du information om vart du kan vända dig för att få mer detaljerad information om den specifika studien samt anmäla ditt intresse. 

Aktuella forskningsstudier vi rekryterar till just nu nedan

Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse? Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag?

Sökes: Personer i åldrarna 18 till 65 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Vi söker personer till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen.

Läs mer om PAPE studien här >>

 

Hur kan vi förstå psykotiska symtom och psykossjukdom?

Sökes: Ungdomar (13 – 17 år) och vuxna (18 – 40 år).

Anledningen till att en del människor drabbas av en psykossjukdom är fortfarande okänt. I denna studie kommer vi att leta efter biologiska tecken på sjukdom för att bli bättre på att diagnostisera psykossjukdomar tidigare och därmed kunna erbjuda rätt behandling tidigare. Studien kommer att genomföras på både vuxna och ungdomar och vi jämför patienter och en kontrollgrupp av personer utan psykossjukdom eller psykotiska symtom.

Läs mer om studien här >>

 

Karakterisering av neuroinflammatoriska faktorer vid depression

Sökes: Friska försökspersoner i åldrarna 18-65 år

Syftet med studien är att undersöka de inflammatoriska processernas betydelse för uppkomst av depression. Vi utvärderar patienter med depressionsdiagnos, och en kontrollgrupp av friska frivilliga. Magnetresonans- (MR-) metodik används för att mäta inflammation i hjärnan, och kombineras med biokemiska analyser av inflammationsmarkörer i blod och ryggmärgsvätska.

Läs mer om studien här >>

 

Kan förmågan till nyinlärning och utsläckning av rädslominnen samt emotionell reglering hos patienter med PTSD och alkoholberoende normaliseras efter behandling med COPE?

Sökes: Friska försökspersoner 18-65 år med gymnasieutbildning

Vi söker friska vuxna för deltagande i en studie av hur olika känsloreaktioner bearbetas av friska personer. Genom att delta i studien kan du bidra till förbättrad diagnostik och behandling av personer med posttraumatiskt stressyndrom och alkoholberoende.

Läs mer om studien här >>