Är du intresserad av att delta i någon av våra forskningsstudier? Visa/dölj innehåll

Läs om våra pågående studier nedan. Där hittar du information om vart du kan vända dig för att få mer detaljerad information om den specifika studien samt anmäla ditt intresse. 

Aktuella forskningsstudier vi rekryterar till just nu nedan

 

Vill du delta i en mikroneurografistudie om smärta?

Sökes: Vuxna och friska deltagare

Under experimentet kommer olika typer av stimuleringar att appliceras på huden. Vissa av stimuleringarna kan framkalla smärta av lätt till måttlig intensitet medan andra kan uppfattas som beröring.

Om du är intresserad av att delta, eller vill veta mer, var god kontakta Dorota Persson, dorota.persson@liu.se

Läs mer om studien här >>

 

Vill du delta i en magnetkamera-studie om de sociala aspekterna av beröring?

Sökes: Vi söker friska frivilliga i åldrarna 18-50.

I den här studien vill vi undersöka hur hjärnan aktiveras av social beröring och hur detta kan skilja sig åt mellan patienter med schizofreni och friska kontroller.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta Adam Enmalm, adam.enmalm@liu.se.

Läs mer om studien här >>

 

Var med i studie om beröring och hjärnans aktivitet!

Sökes: Friska personer mellan 18-35 år

Vi söker dig som är 18-35 år, och kan tänka dig att utföra en rad uppgifter som omfattar beröring av din underarm medan hjärnans aktivitet undersöks med magnetkamera.

Vår forskning går ut på att bättre förstå hur personer med autism och ADHD upplever beröring. Du deltar i studien som kontrollperson och ska därför ej ha neuropsykiatrisk diagnos, och i övrigt vara frisk.

Studien omfattar ett besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. För deltagande i studien utgår en skattepliktig ersättning om 500 kr.

Vid intresse kontakta: Adam Enmalm (adam.enmalm@liu.se)

 

Skulle du vilja vara med i en studie angående smärtreflexen?

Sökes: Friska personer mellan 18-40 år

Har du någonsin trampat på något och sagt “Aj”? Perfekt! Då kan du vara den vi söker till vår studie om smärtreflexen. Studien består av ett besök på Linköpings Universitetssjukhus som varar upp till 3 timmar. Under experimentet kommer du att få elektriska, mekaniska eller varma stimuleringar på din hand eller fot, för att få fram smärtreflexen. När ett stabilt svar har uppnåtts, kommer vi att testa vilka nervtrådar som ansvarar för signaleringen av reflexen eller mäta svaret från hjärnan som kan uppkomma då reflexen utlöses.

Inklusionskriterier är friska personer mellan 18-40 år. Exklusionskriterier är personer med diabetes, muskel-, skelett- , hud- eller neurologiska sjukdomar. Andra exklusionskriterier är smärtstillande medicinering eller psykofarmaka.

Du kommer att bli ekonomiskt kompenserad för din tid (skattepliktigt).

Om du är intresserad av att delta i denna studie, var god kontakta Oumie Thorell (oumie.thorell@liu.se) för mer information


Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse? Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag?

Sökes: Personer i åldrarna 18 till 65 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Vi söker personer till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen.

Läs mer om PAPE studien här >>

 

Hur kan vi förstå psykotiska symtom och psykossjukdom?

Sökes: Ungdomar (13 – 17 år) och vuxna (18 – 40 år).

Anledningen till att en del människor drabbas av en psykossjukdom är fortfarande okänt. I denna studie kommer vi att leta efter biologiska tecken på sjukdom för att bli bättre på att diagnostisera psykossjukdomar tidigare och därmed kunna erbjuda rätt behandling tidigare. Studien kommer att genomföras på både vuxna och ungdomar och vi jämför patienter och en kontrollgrupp av personer utan psykossjukdom eller psykotiska symtom.

Läs mer om studien här >>

 

Karakterisering av neuroinflammatoriska faktorer vid depression

Sökes: Friska försökspersoner i åldrarna 18-65 år

Syftet med studien är att undersöka de inflammatoriska processernas betydelse för uppkomst av depression. Vi utvärderar patienter med depressionsdiagnos, och en kontrollgrupp av friska frivilliga. Magnetresonans- (MR-) metodik används för att mäta inflammation i hjärnan, och kombineras med biokemiska analyser av inflammationsmarkörer i blod och ryggmärgsvätska.

Läs mer om studien här >>