Träning riktad specifikt mot nacken och dess muskler är den behandling som har störst vetenskapligt bevisad effekt vid whiplashrelaterade besvär.

En rekommendation baserad på den tillgängliga forskningen är att patienter med kvarstående whiplashrelaterade besvär (WAD) ska få utbildning/råd, bör vara fysiskt aktiva och få möjlighet till nackspecifik träning guidad av fysioterapeut. Träningen ska vara riktad både mot att återställa koordination och öka uthålligheten i nackmusklerna och därmed normalisera de förändringar som har setts i nackmusklerna vid WAD. I två randomiserade kontrollerade studier, har träning för personer med WAD grad II (smärta och muskuloskeletala fynd) och grad III (som grad II samt med neurogena besvär) utvärderats. De hade haft besvär mer än 6 mån till 3–5 år efter skadetillfället. Nack-specifik träning (NSE) 2 ggr/v i 12 veckor gav bra effekt med >50 % minskning i smärta och förbättrad funktion för ungefär hälften av deltagarna. NSE via internet med fyra besök till fysioterapeut gav lika goda resultat vid jämförelse med NSE.

Vi vill nu införa metoden i primärvården i olika regioner i Sverige och studera hur nack-specifik träning används i kliniskt arbete. Vi kommer rekrytera 20 kliniker i primärvården från olika regioner i Sverige. På varje klinik ska minst tre fysioterapeuter arbeta.

Fysioterapeuter får utbildning i nack-specifik träning. Utbildningen består av online lektioner (3x45 min) och en praktisk genomgång av övningarna. Vid den praktiska genomgången som vi beräknar tar tre timmar kommer vi till er region. I utbildningen ingår hur man använder den internetbaserad behandling som ges via Stöd och behandlingsplattformen på 1177. Är du intresserad av att delta?

Kontakta Gunnel Peterson: gunnel.peterson@liu.se

För er som vill delta i implementeringsstudien är utbildningen kostnadsfri.

Organisation