Enkätundersökning om körkortsprocessen

En person sitter med händerna på ratten framför en körsimulator
Körsimulator Björn Lidestam

Körsimulatorer i förarutbildningen - ökar det trafiksäkerheten och förbättrar arbetsmiljön för trafikinspektörer?

Under flera år har det vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och Linköpings universitet (LiU) pågått forskning finansierad av Trafikverket för att undersöka den eventuella nyttan med körsimulatorer för förarutbildning och förarprov. Intervjuer med trafiklärare har bland annat visat att trafiklärare ser körsimulatorerna som bra verktyg, men behöver mera kunskap för att kunna anpassa användningen av dem enligt utbildningsplanen. En simulatorstudie har visat att ett screeningtest i körsimulator före det fysiska körprovet kan detektera förare som är för riskbenägna och ännu inte redo att vara självständiga förare.

Forskningsprojekt

Nu har ett doktorandprojekt finansierat av Trafikverket påbörjats vid LiU med syftet att ta ytterligare steg mot att implementera simulatorer i förarprov samt till att förbättra användningen av simulatorer i körkortsutbildningen. Det övergripande målet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att säkerställa att förare som visar tydliga brister i riskmedvetenhet fångas upp före det riktiga förarprovet. Detta kommer även att förbättra arbetsmiljön för trafikinspektörerna.

Enkätstudie

Parallellt med doktorandprojektet genomförs en studie finansierad av Stiftelsen Promobilia. Syftet är dels att undersöka hur körkortsprocessen upplevs i dag hos körkortstagare med olika typer av funktionsvariation, dels hur eventuella förändringar i körkortsprocessen kan påverka dessa körkortstagare. Första steget är den här enkätstudien.

Publikationer

Tidigare publikationer med Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Kontakt

Organisation